Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2013(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0292/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0292/2005

Viták :

PV 16/11/2005 - 15

Szavazatok :

PV 17/11/2005 - 4.4

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0436

Elfogadott szövegek
PDF 345kWORD 117k
2005. november 17., Csütörtök - Strasbourg
A fegyverkivitel
P6_TA(2005)0436A6-0292/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készült hatodik éves tanácsi jelentésről (2005/2013 (INI))

Az Európai Parlament,

‐   tekintettel a Tanács 2004. november 11-én elfogadott, hatodik éves jelentésére(1),

‐   tekintettel az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének frissített, a Tanács hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoportja (COARM) által 2004. december 23-án jóváhagyott felhasználói útmutatójára(2),

‐   tekintettel a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP tanácsi közös álláspontra(3),

‐   tekintettel az Európai Unió katonai célú felszerelésekre vonatkozó közös listájára (az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexében tárgyalt felszerelések), amelyet 2005. április 25-én fogadott el a Tanács(4),

‐   tekintettel az Európai Uniónak a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek destabilizáló hatású felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról szóló, 2002. július 12-i 2002/589/KKBP tanácsi együttes fellépésére(5),

‐   tekintettel a EU 1997-es, a hagyományos fegyverekkel való illegális kereskedelem megelőzésére és felszámolására létrejött programjára,

‐   tekintettel a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendeletet módosító és naprakésszé tevő, 2004. július 19-i 1504/2004/EK tanácsi rendeletre(6),

‐   tekintettel a hagyományos fegyverek és a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelének ellenőrzéséről szóló Wassenaari Megállapodásra,

‐   tekintettel a Tanács által 2003. december 12-én elfogadott Európai Biztonsági Stratégiára,

‐   tekintettel az ENSZ a foglyokkal való bánásmódra vonatkozó általános minimális szabályaira(7),

‐   tekintettel a Tanács az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készült ötödik éves tanácsi jelentésről szóló 2004. november 17-i állásfoglalására(8),

‐   tekintettel a gyermekekkel és gyermekkatonákkal való kereskedésről szóló, 2003. július 3-i állásfoglalására(9),

‐   tekintettel a kézi és könnyű fegyverekről szóló, 2005. május 26-i állásfoglalására(10),

‐   tekintettel az EU Kínának történő fegyvereladásra vonatkozó embargójának fel nem oldásával kapcsolatos állásfoglalásaira, különösen a 2003. december 18-i állásfoglalására(11),

‐   tekintettel éves állásfoglalásaira az emberi jogok helyzetéről világszerte és az Európai Unió ilyen vonatkozású politikájáról, különösen a 2004. április 22-i állásfoglalására(12),

‐   tekintettel az EU-Szerződés 17. cikkére és az EK-Szerződés 296. cikkére,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0292/2005),

A.   mivel, noha az EU fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének legutóbbi, egy évig tartó felülvizsgálata az európai uniós fegyverkiviteli ellenőrzés megerősítését szolgálja, további intézkedéseket kell végrehajtani,

B.   mivel az Európai Uniónak az Európai Biztonsági Stratégiában felvázolt veszélyek fényében minden erejével azon kell lennie, hogy olyan felelős globális szereplőként cselekedjen – és cselekvését úgy is tekintsék –, amely a lehető legnagyobb erőfeszítést teszi a fegyverek terjedése elleni küzdelem, a globális leszerelés elősegítése és a fegyverszállítás ellenőrzése terén,

C.   mivel az európai uniós magatartási kódexet valószínűleg közös állásponttá alakítják át, ami jelentős lépést jelent a kódex továbbfejlődésében, megkövetelve a tagállamoktól, hogy összehangolják nemzeti jogszabályaikat az európai uniós kódex által megállapított normákkal, és mivel e célból a COREPER 2005. június 30-án megállapodásra jutott a (közös álláspont formájában elfogadandó) felülvizsgált magatartási kódexet illetően a megfelelő ponton,

D.   mivel annak ellenére, hogy a fegyverszállítási ellenőrzés folyamatosan továbbfejlődik – például a fegyverkereskedelmi szerződés nagyobb támogatásban részesül –, e fejlődés továbbra is teljes támogatást kíván az EU részéről, és mivel ennek érdekében a Tanács 2005. október 3-án kelt következtetései, amelyek szerint az EU támogatja egy nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződés elvét, teljes támogatást élveznek,

E.   mivel minden évben mintegy félmillió ember hal meg kézi lőfegyverekkel elkövetett erőszakos cselekmények miatt a fegyveres konfliktusok során vagy bűncselekmények kapcsán,

F.   mivel meg van győződve arról, hogy a harmonizált európai fegyverkivitel-ellenőrzési politika kialakítása és végrehajtása döntően hozzájárulna az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának elmélyítéséhez,

G.   mivel a fegyverkivitel korlátlan terjedése veszélyt jelent az emberi életre és a tágabb értelemben vett társadalmi-gazdasági fejlődésre, valamint az EU fejlesztési együttműködési politikáját és ezzel a milleniumi fejlesztési célokat is aláássa,

H.   mivel meg van győződve arról, hogy az EU minden fegyverkivitel-ellenőrzési politikájának meg kell erősítenie és ki kell egészítenie az Unió külpolitikai intézkedéseinek többi dimenzióját – így többek között a fenntartható fejlődés, a válságmegelőzés és az emberi jogok előmozdításának célját –,

I.   mivel egy közelmúltban készült jelentés alapján a négy fő európai fegyverszállító jelentősen növelte részesedését a fejlődő országokba irányuló fegyverszállítási megállapodásokban, a 2003. évi 830 millió USA dollárról (5,5%) 2004-ben 4,8 milliárd USA dollárra (22%),

1.   üdvözli a Tanács hatodik éves jelentését, és újra leszögezi a kódex 8. operatív rendelkezésében előírt éves felülvizsgálatnak mint a kódex felülvizsgálatát és megerősítését szolgáló fő mechanizmusnak a fontosságát;

2.   üdvözli azt a lehetőséget, hogy fejlesztési perspektívát nyújthat a fegyverkivitel ellenőrzésével kapcsolatban, és megragadja az alkalmat a fegyverkivitelnek az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikájával való összefüggésének kiemelésére;

3.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felülvizsgálat nem ért el többet a világos kritériumok kialakításában, és lényeges javításokra hív fel a kritériumok részletezése tekintetében; felszólít arra, hogy a kódex jogilag kötelező erejű legyen, és sürgeti a Tanácsot, hogy ne késleltesse tovább a kódex jogilag kötelező erejű természetére vonatkozó határozatát; tudomásul veszi, hogy 2005. szeptember 26-án a 8. kritérium értelmezésére vonatkozó legjobb gyakorlatok tekintetében egyhangú megállapodásra jutott a COARM munkacsoportja, és reméli, hogy a felhasználói útmutató legközelebbi felülvizsgált változatába belefoglalják e gyakorlatokat;

4.   mély aggodalmát fejezi ki a legújabb, termelő létesítmények tengerentúlra való áthelyezéséhez kapcsolódó, az Európai Unión belüli esetek – köztük engedélyezett gyártásra vonatkozó megállapodások – miatt, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felülvizsgálat során nem fordítottak külön figyelmet erre a területre; újból leszögezi a tengerentúli létesítményekben gyártott késztermékek gyártását, mennyiségét és kivitelét szabályozó operatív rendelkezés szükségességét, és hogy a közös álláspontnak határidőt kell szabnia e rendelkezés előkészítésére és hatálybalépésére; megjegyzi, hogy a felülvizsgált magatartási kódex (amelyet közös álláspont formájában fogadnak majd el) kitér arra, hogy az engedélyezett tengerentúli gyártást a közös álláspont kritériumai alapján kell értékelni;

5.   újból megerősíti, hogy javítani kell a felülvizsgálat által nem érintett elutasítási értesítések rendszerén; ismét felhív az elutasításokkal kapcsolatos kétoldalú megbeszélésekről szóló információk nagyobb mértékű cseréjére és az elutasításokkal kapcsolatos többoldalú, az egész EU-t érintő megbeszélések nagyobb mértékű alkalmazására;

6.   ismételten felszólítja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg azon fegyveres konfliktusban érintett országok listájáról, amelyek számára a fegyverkivitelt elvileg be kell tiltani, felhasználva az ENSZ Biztonsági Tanácsának a fegyverembargóra vonatkozó ellenőrzési mechanizmusokról szóló jelentéseit és ajánlásait;

7.   felszólít a tagállamok engedélyezésre jogosult szerveinek vezetői közötti európai párbeszéd megteremtésére, amely figyelembe veszi az Európai Helyzetelemző Központ helyzetértékeléseit;

Közös álláspont

8.   üdvözli a kódex közös állásponttá való átalakításának távlati lehetőségét; hangsúlyozza, hogy ez nem korlátozhatja a tagállamok azon cselekvési szabadságát, hogy a fegyverkiviteli ellenőrzéssel kapcsolatban más nemzetközi és regionális intézkedéseket vezessenek be; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy ez még mindig nem történt meg, és felhívja a tagállamokat arra, hogy a kódexet tegyék jogilag kötelező erejűvé;

9.   úgy véli, hogy egy jogilag kötelező erejű magatartási kódex keretei közötti világos, hatékony és harmonizált közös fegyverkivitel-ellenőrzési politika döntő szerepet játszhat a terrorizmus elleni küzdelemben, a konfliktusmegelőzésben, a regionális stabilitásban és az emberi jogok előmozdításában;

Ideiglenes intézkedések fegyverembargó feloldása kapcsán

10.   üdvözli az embargó feloldását követően az érintett államokba való fegyverkivitel szabályozására szolgáló "eszköztár" és speciális mechanizmusok bevezetését; úgy véli, hogy az alapos nyomon követésre még az embargó feloldása után is szükség van; úgy véli, hogy létre kell hozni egy felülvizsgálati mechanizmust az eszköztár szükség szerinti megvizsgálása és felülbírálása céljából; sürgeti a COARM-munkacsoportot, hogy rendszeresen vizsgálja felül ezt a mechanizmust és megbeszéléseiről számoljon be az Európai Parlamentnek;

11.   fontosnak tartja, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen egymással konzultálni az embargó feloldása után az érintett államokba való fegyverkiviteli engedélyek kiadásáról; ezenfelül felhív a konzultációk lényegének és eredményeinek eljuttatására az összes tagállam részére;

12.   hangsúlyozza az információk megosztásának jelentőségét az Európai Parlamenttel az engedélyek kiadásával és az eszköztár működési útmutatójával kapcsolatosan; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlamenttel eddig e tekintetben nem került párbeszédre sor;

Azonos kritériumok

13.   sürgeti a tagállamokat, hogy a harmadik államok értékelése során azonos kritériumokat alkalmazzanak, amikor fontolóra veszik a fegyverkivitel korlátozását vagy embargóját az emberi jogok megsértése vagy a növekvő regionális instabilitás miatt; ennek fényében a Kína elleni embargót nem szabad feloldani, amíg nincs egyértelmű és tartós javulás az emberi jogok és az állampolgári és politikai szabadságjogok terén, valamint amíg nem kezelik megfelelően a Tienanmen téri események kérdését; aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a fegyverkivitel növelni fogja a regionális instabilitás kockázatát Kelet-Ázsiában, különösen Kínának a közelmúltban hozott, Taivan ellen irányuló elszakadást tiltó törvénye fényében; sürgeti Kínát, hogy tegyen konkrét lépéseket az emberi jogi helyzet javítása érdekében, például azáltal, hogy ratifikálja a politikai és polgári jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt, és engedélyezi a Vöröskereszt nemzetközi bizottságának, hogy vizsgálatokat folytasson a kínai börtönökben, hogy információkat nyújt a Tienanmen téri fellépés áldozatainak sorsáról, valamint megerősíti kiviteli ellenőrzési rendszerét, és erősíti a fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi normák iránti elkötelezettségét;

Felhasználói útmutató

14.   üdvözli a felhasználói útmutatóban végrehajtott változtatásokat, és a kódex újabb változtatásaival összhangban lévő – például elkészülte után a 8. kritériumhoz kapcsolódó részletes útmutatókról szóló – további frissítésekre buzdít, mivel ezek az útmutatók fontos elemei a fegyverkivitelnek a fejlesztési politikákra és programokra tett hatásának elemzésében; felhív az emberi jogok tiszteletben tartásának általános kritériumként való alkalmazására;

15.   felszólít egy új kódex elfogadására, amely nagyobb hangsúlyt fektet a fegyverek terjedésének problémájára és a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet(13) beillesztésére; további javításokat sürget az új kódex elfogadása előtt, például az emberi jogi kritérium végrehajtását, ami nem szorítkozhat pusztán annak mérlegelésére, hogy egy ország felkészült-e a háború nemzetközi szabályainak tiszteletben tartására, és felszólít arra, hogy a kódex legyen politikailag kötelezőbb erejű, amíg jogilag is kötelező erejűvé nem válik;

A kritériumok értelmezésének legjobb gyakorlata

16.   elismeri a tagállamok állítását, miszerint a kritériumok értelmezésére vonatkozó legjobb gyakorlatot ki kell terjeszteni a többi hét kritériumra; hangsúlyozza a következetes megközelítés szükségességét, beleértve a kérdés kezelésének módjára és ütemezésére vonatkozó összefoglalót, hogy az útmutató elkészítése a lehető leghatékonyabb legyen;

Nemzeti jelentési eljárások

17.   felszólít arra, hogy jelentősen javítsák a nemzeti jelentések minőségét annak érdekében, hogy megfelelően lehessen értékelni a magatartási kódex tagállamok általi alkalmazását és hogy nagyobb legyen az átláthatóság; a tagállamoknak továbbá egyetértésre kell jutniuk a közös konkrét normákat illetően, amelyekhez minden államnak tartania kell magát, beleértve a fogadó országra vonatkozó kiviteli és kereskedési engedélyek számát, a kiviteli engedélyt kapó felszereléstípusok teljes leírását, a kiviteli engedélyt kapó felszerelések egyes típusainak mennyiségét és a végfelhasználó típusának megjelölését; sürgeti továbbá, hogy a fegyverkivitel (például állami kölcsönök és hitelgaranciák formájában történő) finanszírozását a jövőben foglalják bele a nemzeti jelentésekbe;

18.   sürgeti a Tanácsot, hogy a tagállamokat olyan nemzeti jelentések kiadására kötelezze, amelyek megfelelnek a közösen megállapított minimális szabályoknak;

Az egységes európai uniós jelentés feladatai és tartalma

19.   sürgeti a Tanácsot, hogy tegye meg az alábbi lépéseket az egységes európai uniós jelentés létrehozása céljából:

   határozza meg az információcserére alkalmas időpontot és negyedévenkénti rendszerességgel, elektronikus formában jelentesse meg a statisztikai adatokat;
   alkalmazza a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) ajánlásait, amelyeket az éves jelentés javításáról szóló politikai dokumentum(14) tartalmaz, a közös jelentési szabályok elérése és az európai uniós jelentés számára történő adatgyűjtés és -közreadás megkönnyítése érdekében;
   tegyen közzé több információt az EU egészét érintő folyamatokról, így a kiviteli engedélyek elutasítási rendszeréről, a kereskedési engedélyek elutasítási rendszeréről és a nemzeti kapcsolatfelvételi tevékenységekről szóló információkat tartalmazó adatbázisokról;
   közöljön részleteket az egyes prioritási útmutatások alkalmazási módjáról, az alkalmazandó mechanizmusokról és a cselekvési menetrendről;

Az újrakivitelre szánt beépítendő termékekről

20.   felhív a "beépítésről" szóló új útmutatások törlésére és felhívja az összes tagállamot, erősítsék meg kötelezettségvállalásukat a kódexnek a beépítésre szánt termékek kivitelére való alkalmazásáról;

Végső felhasználás

21.   üdvözli a kivitel utáni ellenőrzésről szóló prioritási útmutatást és sürgeti a tagállamokat, hogy határozzanak meg a fogadó országba való szállítás és a fogadó országban való végső felhasználás/végfelhasználók igazolására szolgáló eljárásokat; javasolja, hogy a tagállamok alakítsanak ki információcserére vonatkozó mechanizmusokat és vegyék fontolóra a központi adatbázisok a fogadó országok végfelhasználó vállalataira vonatkozó információkkal való kibővítésének hasznosságát, a visszaélések és/vagy nem rendeltetésszerű felhasználás múltbeli eseteivel, a szállításra és a végső felhasználásra/végfelhasználóra vonatkozó kiviteli igazolásról szóló információk tagállamok közötti cseréjével;

22.   felszólít a megelőzőbb jellegű európai uniós és nemzeti megközelítésre a kettős felhasználású termékek exportjának ellenőrzésében az esetleges nem kívánatos harmadik országbeli végfelhasználók érzékeny termékekhez való hozzájutása kockázatának elkerülése érdekében;

23.   ajánlja, hogy a tagállamok gondosan vizsgálják ki a fegyverimportáló országokban az emberi jogok helyzetét;

Kapcsolatfelvétel

24.   több információ közlésére hív fel a kapcsolatfelvételi tevékenységekről szóló információkat tartalmazó adatbázisra vonatkozóan, a hatodik éves jelentésben előírtak alapján;

25.   javasolja, hogy a tagállamok aktívan törekedjenek a kulcsfontosságú kapcsolatfelvételi prioritások felé és a ezen az alapon koordinálják tevékenységeiket;

26.   felhívja a Tanácsot, hogy ossza meg az Európai Parlamenttel a trojka ülésein elhangzott, a kiviteli ellenőrzéssel kapcsolatos információkat;

Fegyverkereskedés

27.   sürgeti a tagállamokat, hogy törekedjenek a közös álláspont közös végrehajtására, különösen a kereskedési tevékenységgel kapcsolatos tervezett információcsere-mechanizmusok által;

28.   sürgeti a területen kívüli ellenőrzésre vonatkozó közös minimális gyakorlatot, többek között a fegyverembargót megsértő kereskedési tevékenységek betiltását, függetlenül attól, hogy helyben vagy külföldön végzik-e; a tagállamoknak követniük kellene azon országok – többek között Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Finnország – gyakorlatát, amelyek a külföldön végzett katonai felszerelésekkel való kereskedést engedélyhez kötik; a tagállamoknak legalább Németország példáját követniük kellene, ahol a kézi lőfegyverekkel és könnyű fegyverekkel külföldön végzett kereskedés is engedélyhez lesz kötve;

29.   javasolja, hogy a tagállamok fejlesszék tovább a közös álláspontot a fegyverkereskedők adatait tartalmazó nemzeti nyilvántartás létrehozásával, amely a katonai felszerelések harmadik országba történő szállításáról és szállításához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokról tartalmaz információkat; sürgeti a kereskedési adatbázis kiterjesztését az elutasításokra is, az elutasításokról szóló egyeztetésekkel kapcsolatos információk belefoglalásával;

A kínzóeszközökről szóló szabályozás

30.   üdvözli a 25 tagállam egyetértésével hozott bizottsági javaslatot a kínzóeszközökről szóló új kereskedelmi rendelet elfogadására;

31.   üdvözli azt a tényt, hogy közelmúltban elfogadott, egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet(15) tilalmat és/vagy korlátozásokat ír elő az olyan rendőrségi és biztonsági felszerelések kivitele és behozatala vonatkozásában, amelyek használata alapvetően kegyetlen, embertelen vagy megalázó, beleértve a lábvasakat, amint arra a Tanács a fegyverkivitelre vonatkozó európai uniós magatartási kódex 8. operatív intézkedése alapján készített második éves jelentéséről szóló 2001. október 3-i parlamenti állásfoglalás(16) felszólított;

32.   sürgősen felhív a kínzóeszközök kereskedelmi szabályozásának bővítésére annak érdekében, hogy az EU területén áthaladó szállítmányok ellenőrzésére is kiterjedjen;

33.   hivatkozik az ENSZ foglyokkal való bánásmódra vonatkozó minimális szabályainak 33. cikkére és sürgeti, hogy a "lábvasakkal" kapcsolatos kereskedelmi szabályozás ne legyen ellentétben az ENSZ által megszabott minimális normákkal; sürgősen felhív az ENSZ lábvasak betiltásáról szóló minimális szabályainak betartására;

34.   sürgeti a tagállamokat, hogy alkalmazzák az európai uniós kódexet és különösen a kereskedésről szóló közös álláspontot a kínzóeszközökkel való kereskedelem esetében is;

Az EU bővítése

35.   sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék tekintetbe az EU jövőbeni bővítését és vegyék fontolóra, milyen módon lenne a legmegfelelőbb bevonni és segíteni az újabb bővítési hullámban csatlakozó államokat az információcsere-mechanizmusokban, különösen a COARM megbeszéléseibe és az európai uniós kódex elutasításokról való értesítési rendszerébe, a fegyverkivitel ellenőrzésével kapcsolatos politikák összehangolása és a magatartási kódexben foglalt elvek és kritériumok teljes végrehajtása érdekében;

Nemzetközi folyamatok

36.   hangsúlyozza annak szükségét, hogy az EU és tagállamai dinamikus szerepet játsszanak a nemzeti, regionális és nemzetközi folyamatok támogatásában, például a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) moratóriuma(17) és a nairobi jegyzőkönyv(18) támogatásában;

37.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az európai szomszédsági politikával és a partnerségi és együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos fejleményekről szóló további tárgyalásaikba vegyék fel a Kínai Népköztársasággal folytatott fegyverkereskedelem uniós embargójának betartása kérdését;

38.   ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel tapasztalataikat a kódex alapelveinek és kulcsfogalmainak – mint például a kritériumokon alapuló kiviteli engedélyezési rendszer – ösztönzésére és átadására más európai államok és más régiók számára;

39.   aggodalmát fejezi ki a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek kereskedelmének és büntetlen használatának problémája miatt, és felhívja az EU-t, hogy működjön együtt az ENSZ-szel egy, a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek megjelölésére és nyomon követésére szolgáló nemzetközi rendszer elősegítésében, hogy hatékony eszközt teremtsenek jogellenes gyártásuk, szállításul és használatuk leküzdésére az egész világon;

40.   sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a nemzetközi Fegyverkereskedelmi Szerződést, amelynek célja a nemzetközi fegyverellenőrzés közös alapelveinek megerősítése;

41.   üdvözli az Európai Parlament és a COARM közötti párbeszédet, és rendszeres párbeszédre és információcserére hív fel az európai uniós kivitelellenőrzési rendszer nagyobb átláthatósága és további megerősítése érdekében;

42.   felhívja a tagállamokat, hogy újból kötelezzék el magukat azon elv mellett, hogy az EU magatartási kódexének kritériumai nem sérülhetnek a külpolitikai célok végrehajtása során;

A fegyverkivitel ellenőrzésének fejlesztési perspektívája

43.   kiemeli a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek (SALW) elterjedésének a fenntartható fejlődéssel, valamint a nőkhöz és gyermekekhez hasonló szociálisan veszélyeztetett csoportokkal kapcsolatos kockázatait, és ezért sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy készítsen SALW politikákra és programokra vonatkozó iránymutatókat, amelyek összhangban vannak az EU fejlesztési politikáinak céljaival és a veszélyeztetett csoportok támogatásának szükségességével;

44.   továbbra is aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ECOWAS kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek terén való támogatásával kapcsolatos jogi vita a Tanács és a Bizottság között azt kockáztatja, hogy késlelteti a fegyverkérdéseket és az ahhoz kapcsolódó problémákat a nyugat-afrikai régióban kezelő hatékony mechanizmusok és programok létrehozását;

45.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy állapítsák meg a DDR (leszerelési, demobilizációs, reintegrációs) projektek szerepét az Európai Unió külkapcsolatokat érintő és külső fejlesztési politikáiban, és tisztázzák a Fejlesztési Főigazgatóság és a Külső Politikák Főigazgatósága közötti, ezen politikákra vonatkozó munkamegosztást, valamint ebben az összefüggésben újból hangsúlyozza az önálló európai uniós együttműködési politika jelentőségét;

46.   továbbra is ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy csatlakozzanak az Európai Parlamenthez a helyes kormányzás elősegítésében minden regionális szervezeten és harmadik államon belül, amelyhez hasonló kezdeményezést jelenleg az afrikai intézményekkel együtt dolgoznak ki, különös tekintettel a fegyverkereskedelem területére, olyan szerveken keresztül, mint az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlése, az ECOWAS és az Afrikai Unió;

47.   üdvözli a SALW-ra vonatkozó átfogó stratégiai javaslatot, és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy egyértelműen határozzák meg egy ilyen stratégia támogatásának a 2005-ös és a 2006-os évi saját költségvetésüket érintő vonzatait;

o
o   o

48.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ főtitkárának.

(1) HL C 316., 2004.12.21., 1. o.
(2) 16133/1/04. számú tanácsi dokumentum, 2004.12.23, 1. o.
(3) HL L 156., 2003.6.25., 79. o.
(4) HL C 127., 2005.5.25., 1. o.
(5) HL L 191., 2002.7.19., 1. o.
(6) HL L 281., 2004.8.31., 1. o.
(7) A foglyokkal való bánásmód általános minimális szabályai, elfogadva a bűnmegelőzésről és a bűnözőkkel való bánásmódról szóló, 1955-ben Genfben tartott első ENSZ-kongresszus által, és jóváhagyva a Gazdasági és Szociális Tanács által, 1957. július 31-i 663 C (XXIV) és 1977. május 13-i 2076 (LXII) állásfoglalásaiban
(8) HL C 201. E, 2005.8.18., 71. o.
(9) HL C 74 E, 2004.3.24., 854. o.
(10) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0204.
(11) HL C 91 E, 2004.4.15., 679. o.
(12) HL C 104 E, 2004.4.30., 1048. o.
(13) HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A 1504/2004/EK rendelettel módosított rendelet.
(14) The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report. SIPRI Policy Paper No 8, SIPRI, 2004. november.
(15) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
(16) HL C 87. E, 2002.4.11., 136. o.
(17) A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének moratóriuma a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek (SALW) nyugat-afrikai behozataláról, kiviteléről és gyártásáról
(18) Nairobi jegyzőkönyv a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek megelőzéséről, ellenőrzéséről és csökkentéséről a Nagy Tavak vidékén és a Horn-fok országaiban

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat