Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2142(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0318/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0318/2005

Συζήτηση :

PV 17/11/2005 - 9

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2005 - 12.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0445

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 424kWORD 141k
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική
P6_TA(2005)0445A6-0318/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (2005/2142(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για την Χιλιετηρίδα, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, που ορίζει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) ως κριτήρια τα οποία θέσπισε από κοινού η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη τις διαδοχικές εκθέσεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη, που έχει συντάξει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος του ΟΗΕ για την Χιλιετηρίδα, της οποίας επικεφαλής είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachs, με τίτλο: "Επένδυση στην ανάπτυξη: πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του Μαρτίου του 2005, για την Αφρική: "Το κοινό μας συμφέρον",

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο 2004-2007 της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2004 στην τρίτη διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο των ηγετών της Αφρικής, του Οκτωβρίου του 2001 με τίτλο: "Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής", το οποίο χαρακτηρίσθηκε πρόγραμμα της Αφρικανικής Ένωσης στην πρώτη διάσκεψη της εν λόγω οργάνωσης,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD),

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης μέσω εξωτερικής δράσης (2007-2011) (COM(2005)0179),

–   έχοντας υπόψη το πλαίσιο συνεκτικής πολιτικής για εξωτερική δράση όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης,

–   έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για την Αφρική κατά το 2004, που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αφρική: "Απελευθέρωση του εμπορικού δυναμικού της Αφρικής",

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ομάδας G8 για την Αφρική, το οποίο ανακοίνωσε στις 27 Ιουνίου 2002 η ομάδα των οκτώ στο Kananaskis,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου των προσωπικών εκπροσώπων της G8 για την Αφρική σχετικά με το σχέδιο δράσης για την Αφρική, το οποίο ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου 2005 η ομάδα των οκτώ στο Λονδίνο,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Gleneagles, το οποίο εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2005 η ομάδα των οκτώ στο Gleneagles,

–   έχοντας υπόψη την από 29 Οκτωβρίου 2004 έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–   έχοντας υπόψη την από 12 Απριλίου 2005 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας – Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0132),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οποία ενέκριναν το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2000 (υπό αναθεώρηση στην παρούσα φάση),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 13ης Ιουλίου 2005, με τίτλο: "Πρόταση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής: η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – "Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση" (COM(2005)0311),

–   έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERC) της 22ας-23ης Νοεμβρίου 2004 και της 23ης-24ης Μαΐου 2005, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τις διαδοχικές εκθέσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) σχετικά με την Οικονομική Ανάπτυξη στην Αφρική,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε στη σύνοδο κορυφής Αφρικής-Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις 3-4 Απριλίου 2000 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ με τίτλο "Συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ευημερίας και της καλής διακυβέρνησης στην Αφρική", της 20ής Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο: "Γιατί απαιτείται αποτελεσματικότερη εργασία όσον αφορά τα ευάλωτα κράτη", που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2005 το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη: "Τέλος στην παγίδα της αφρικανικής φτώχειας"(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 177 και 181 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 26ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις(2), της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά με τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας(3), της 3ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας(4), της 15ης Μαΐου 2003, σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες(5), της 15ης Μαΐου 2003, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες(6), της 3ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής βοήθειας σε τρίτες χώρες(7), της 14ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη Νέα Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD)(8), της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διακυβέρνηση στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), της 13ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών(10), της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη δράση κατά της πείνας και της φτώχειας(11), της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2005(12), της 28ης Απριλίου 2005, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος(13), της 6ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο περιθώριο της ιστορίας(14),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0318/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να αυξήσει το επίπεδο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) σε 0,7 % του ΑΕΠ έως το 2015 (0,56 % έως το 2010), και να κατανείμει τουλάχιστον το 50 % της αύξησης στην υποσαχάρια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτιωμένη ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ορατότητα της βοήθειας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος με διαφορά χορηγός βοηθείας στην Αφρική, αλλά ελλείπει η αναγκαία ηγεσία και το όραμα για την οικοδόμηση συνεκτικής προσέγγισης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, οι ίδιες οι αφρικανικές κυβερνήσεις φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη χρηστή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, και τις επενδύσεις για τη μείωση της φτώχειας στις χώρες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η αρχή της ιδίας ευθύνης της Αφρικής είναι ουσιώδης για τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, αλλά χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση των κρατών με καλή επίδοση και των ευάλωτων κρατών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίτη διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης ενέκρινε στρατηγικό σχέδιο, το οποίο καθορίζει 23 προγράμματα προτεραιότητας που πρέπει να διεκπεραιωθούν μεταξύ του 2004 και του 2007 και το οποίο αποτελεί περιεκτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης στην ήπειρο, καλύπτοντας επίσης την κοινωνία των πολιτών και τους δεσμούς της ηπείρου με τη διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση της φτώχειας, των ασθενειών, της ανεργίας και του αναλφαβητισμού στην Αφρική,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία διαβούλευσης με αφρικανικούς οργανισμούς όσον αφορά την προτεινόμενη στρατηγική της για την Αφρική, εκφράζοντας όμως τη λύπη του που η διαβούλευση αυτή δεν έχει συμπεριλάβει την ομάδα των χωρών ΑΚΕ ή την αφρικανική κοινωνία των πολιτών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2005 συστάθηκε το Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτισμικό Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης (ECOSOCC) με Γενική Συνέλευση η οποία εκπροσωπεί 150 Αφρικανικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και εκπροσωπεί επίσης την αφρικανική διασπορά,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η μείωση της φτώχειας μέσω της επίτευξης των ΑΣΧ πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, και συνακόλουθα της στρατηγικής της ΕΕ για την Αφρική, και στους τομείς της ειρήνης και ασφάλειας και της οικονομικής ενδυνάμωσης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές μείωσης της φτώχειας στην Αφρική πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολλές περίπλοκες αιτίες της φτώχειας, μερικές από τις οποίες άπτονται εσωτερικών αφρικανικών καταστάσεων, ενώ άλλες άπτονται του τρόπου λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας χορηγών βοήθειας· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι η νέα στρατηγική για την Αφρική πρέπει να αντιμετωπίσει τις αιτίες της φτώχειας, δίνοντας προτεραιότητα στις εθνικές προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας ως σκέλος μιας οργανωμένης και συντονισμένης διεθνούς προσέγγισης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της διάκρισης λόγω φύλου είναι υψηλότερο για τις χώρες με χαμηλό εισόδημα, καθώς οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης, φροντίζοντας και υποστηρίζοντας τις οικογένειές τους και διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στις αγροτικές οικονομίες και την παραγωγή τροφίμων, στερούνται όμως συχνά πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, στο οικονομικό σύστημα και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συντονισμό και την ηγεσία σε διαφορετικά πεδία πολιτικής, περιοχές και χώρες, τόσο μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσο και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών, και από τη μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ άλλων πεδίων πολιτικής της ΕΕ και της αναπτυξιακής πολιτικής,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του 2000 μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και την ΕΕ, η οποία υπεγράφη το 2000 στο Κοτονού (Συμφωνία του Κοτονού) αποτελεί σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία, με πλαίσιο που παρέχει ευρύ φάσμα αρχών, πολιτικών και μέσων για την εξάλειψη της φτώχειας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την Αφρική θα πρέπει να έχει ως στόχο την οικονομική πρόοδο ολόκληρης της ηπείρου, αλλά στην πλειονότητά τους τα αφρικανικά κράτη είναι ευάλωτα και πάσχουν από διαρθρωτική αστάθεια και, κατά συνέπεια, ούτε θα προσελκύσουν επενδύσεις, ούτε θα αναπτύξουν ιδιωτικό τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, η στρατηγική για την Αφρική θα πρέπει να υιοθετήσει ειδική προσέγγιση για τις ανάγκες των ευάλωτων κρατών, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διολίσθησή τους στη φτώχεια και τη βία και την επακόλουθη αποσταθεροποίηση των γειτόνων τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αφρικανικές χώρες δυσκολεύονται να απορροφήσουν την κρίσιμη αναπτυξιακή βοήθεια σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η δημόσια διαχείριση και διοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, υφίσταται ανάγκη χρηστής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εξάλειψης της διαφθοράς και αποτελεσματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητά τους οι αφρικανικές χώρες δαπανούν περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους παρά για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η ελάφρυνση του χρέους από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια ούτε αφ" εαυτής δημιουργεί πόρους, μειώνει τη φτώχεια ή προωθεί την ανάπτυξη,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία αφρικανικών πολιτισμών και ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη χωρίς τη δέουσα κατανόηση των πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες αφρικανικές χώρες, ο διάλογος μεταξύ των κυβερνητικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών παραμένει δύσκολος, εμποδίζοντας ως εκ τούτου τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη, ότι προκειμένου η στρατηγική για την Αφρική να είναι αξιόπιστη, υπόλογη και διαφανής, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο δράσης για την εφαρμογή με σαφές χρονοδιάγραμμα, λεπτομερή ένδειξη των μέσων και των δημοσιονομικών πόρων που πρέπει να κινητοποιηθούν (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των κρατών μελών), ένδειξη των διαφορετικών επιπέδων παρέμβασης (τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, παναφρικανικό) και τον αντίστοιχο ρόλο τους, καθώς και ένδειξη πραγματικού κοινού μηχανισμού παρακολούθησης για την εκτίμηση της προόδου (στον οποίο θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Αφρικανική Ένωση),

Αρχές και θεσμικά όργανα

1.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει διαφοροποιημένη προσέγγιση, προβαίνοντας σε διάκριση μεταξύ συνεργασιών βάσει εταιρικής σχέσης για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα με κράτη με καλές επιδόσεις, και εταιρικών σχέσεων με στόχο τη διαρθρωτική σταθερότητα των ευάλωτων κρατών·

2.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσεγγίσει τα κράτη με καλές επιδόσεις ως ισότιμους εταίρους σε σχέση βασιζόμενη σε απεριόριστη ιδία ευθύνη, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουν στο μέγιστο τις προσπάθειες επίτευξης των ΑΣΧ (π.χ. με δημοσιονομική και τομεακή στήριξη), και η προσέγγιση των ευάλωτων κρατών πρέπει να πραγματοποιηθεί με σχέση εδραζόμενη σε περιορισμένη ιδία ευθύνη και με τη χρήση μέσων συμβατών προς τις επικρατούσες περιστάσεις· σημειώνει ότι η δημοσιονομική ενίσχυση σε ευάλωτα κράτη ενδέχεται να ευνοεί τις στρατιωτικές δαπάνες, παρατείνοντας, κατ" αυτόν τον τρόπο, τις συγκρούσεις· όπου είναι δυνατόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να μετακινηθούν από τις ενισχύσεις σχεδίων σε τομεακές προσεγγίσεις, και από τις τομεακές προσεγγίσεις σε άμεση δημοσιονομική υποστήριξη·

3.   αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες της κοινότητας των χορηγών βοήθειας πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη μετατόπιση και τον αντίκτυπο της ανανεωμένης αφρικανικής εμπιστοσύνης, όπως αυτή εκφράστηκε με τα νεοϊδρυθέντα θεσμικά όργανα, την Αφρικανική Ένωση και τα περιφερειακά όργανα· επιβεβαιώνει ότι η πολιτική βούληση, στις χώρες χορηγούς, όπως και στην Αφρική, είναι ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη των ΑΣΧ·

4.   χαιρετίζει, εν προκειμένω, το στρατηγικό σχέδιο 2004-2007 της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατευθύνει τις δράσεις που προτείνονται στην ίδια της τη στρατηγική προς την υποστήριξη σε οικονομικό, υλικοτεχνικό, τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων των θεσμικών οργάνων της Αφρικανικής Ένωσης και των πρωτοβουλιών και των προτεραιοτήτων που έχουν καταρτισθεί από αυτά (όπως η NEPAD), αντί να προτείνει νέες πρωτοβουλίες με γνώμονα τους χορηγούς βοήθειας και παράλληλες δομές·

5.   τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική, για να είναι ολοκληρωμένη, πρέπει να αντιμετωπίσει επίσης την έλλειψη συνάφειας μεταξύ άλλων πεδίων πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής, και επισημαίνει ότι άλλα πεδία πολιτικής δύνανται να συμβάλουν σημαντικά (τόσο όσον αφορά την κατάρτιση πολιτικής όσο και τη χρηματοδότηση) στην υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου, με στόχο τη μείωση της φτώχειας στην ήπειρο·

6.   χαιρετίζει τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ στον στόχο της αύξησης του επιπέδου της ΕΑΒ στο 0,7 % του ΑΕΠ και προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στην επίτευξη αυτού του στόχου· επιπλέον ζητεί συνεχή έρευνα σε καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν πολύτιμα κονδύλια πέραν του στόχου του 0,7 %·

7.   τονίζει ότι η αντιμετώπιση της έλλειψης συνοχής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, η υπό όρους βοήθεια, το βάρος του χρέους, οι εξαγωγικές πιστώσεις και η εμπορική χρήση της επισιτιστικής βοήθειας·

8.   ζητεί να αυξηθεί ο συντονισμός της ευρωπαϊκής βοήθειας, μεταξύ στρατηγικών και δράσεων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της βοήθειας και η αλληλεπικάλυψη, και προκειμένου να δυνηθεί η ΕΕ να αναλάβει τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της φτώχειας·

9.   τονίζει την ανάγκη εγγραφής στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η οποία θα συντελούσε στην καλύτερη χρήση των κονδυλίων και θα μείωνε το χάσμα μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών·

10.   υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του 26ου χορηγού κοινοτικής βοήθειας, αλλά πρέπει να καταστεί σημείο αναφοράς για τον συντονισμό και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας της βοήθειας, ως μέρους του κοινού προγράμματος βάσει "της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης" και ζητεί, κατά προτεραιότητα, να καταβληθούν εντατικοποιημένες προσπάθειες για τον εντοπισμό της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής βοήθειας και για τον εντοπισμό του κύριου χορηγού (των κύριων χορηγών) της ΕΕ για ειδικά θεματικά ζητήματα και εταιρικές χώρες·

11.   ζητεί να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί, προκειμένου να υλοποιηθούν πολιτικές για τη συνάφεια, τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

12.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πλήρως την πρωτοβουλία για την εναρμόνιση μεταξύ των χορηγών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Παρισίων των μελών του OECD, της 2ας Μαρτίου 2005, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία τονίζει ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ατζέντας εναρμόνισης συνίσταται στην ευθυγράμμιση της βοήθειας των χορηγών σταθερά πίσω από προτεραιότητες καθορισμένες σε τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι η παροχή βοήθειας μέσω τοπικών συστημάτων αποτελεί μέρος της βελτίωσης και της υποχρέωσης λογοδοσίας των τοπικών θεσμών·

13.   επικροτεί τη δημιουργία ειδικών τμημάτων εντός της γραμματείας της Αφρικανικής Ένωσης, τα οποία θα έχουν καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση και βελτίωση των αναπτυξιακών πολιτικών της Αφρικανικής Ένωσης, καλεί δε την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία τους·

Χρηστή διακυβέρνηση και ενίσχυση των ικανοτήτων

14.   υπογραμμίζει τις συνολικές ανάγκες για την ενίσχυση των ικανοτήτων, ιδίως στους τομείς της διοίκησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδείας, των οικονομικών και του εκδημοκρατισμού, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

15.   υπογραμμίζει την εξέχουσα θέση που πρέπει να έχουν η χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη, προκειμένου να ενισχυθεί η διοίκηση, η λογοδοσία και η διαφάνεια σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παναφρικανικό επίπεδο (περιλαμβανομένου και του επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων)·

16.   υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση λειτουργικού κράτους πρέπει να συμβαδίζει με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο βιώσιμος χαρακτήρας του εκδημοκρατισμού· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον διάλογο με τις θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική συμβολή τους στην Αφρική·

17.   υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση λειτουργικού κράτους που θα σέβεται τους κανόνες δικαίου πρέπει να συμβαδίζει με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο βιώσιμος χαρακτήρας του εκδημοκρατισμού· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον διάλογο με τις θρησκευτικές και εθνοτικές κοινότητες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα τοπικά κινήματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και τις διεθνείς οργανώσεις·

18.   τονίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και τον έλεγχο της πολιτικής της αναπτυξιακής συνεργασίας·

19.   τονίζει ότι οι κατευθυντήριες αρχές της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την Αφρική πρέπει να έχουν ως βάση τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, ο οποίος ορίζεται από δημοκρατικές αξίες όπως κατοχυρώνονται στη Συμφωνία του Κοτονού και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, και χωρίς τον οποίο δεν είναι δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής·

20.   χαιρετίζει τον στόχο της ενίσχυσης των ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από κοινού με την Επιτροπή) σε όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν·

21.   υποστηρίζει τις αρχές πραγματικής εταιρικής σχέσης, ιδίας ευθύνης και διαλόγου της πολιτικής· υπογραμμίζει ότι τα έγγραφα της στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας (PRSP) των χωρών εταίρων πρέπει να καταρτίζονται από τις ίδιες τις χώρες με τη συμμετοχή δημοκρατικά εκλεγμένων κοινοβουλίων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

22.   υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των γυναικών στη γεωργία, στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, κατά την πορεία προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα στάδια, όχι μόνο της πολιτικής της αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά και των διαδικασιών λήψης πολιτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού και της αξιολόγησης·

23.   υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από χώρες αποδέκτες αναπτυξιακών κονδυλίων της ΕΕ είναι ουσιώδης και συνιστά στους παράγοντες της ΕΕ που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή βοήθεια, κατά την κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, να λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο –ή την έλλειψη προόδου– των εν λόγω χωρών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24.   τονίζει την ανάγκη να εργαστεί η ΕΕ για τον εκδημοκρατισμό των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των αναπτυσσόμενων χωρών, και συγκεκριμένα την ανάγκη παρότρυνσης εκδημοκρατισμού της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

Κοινωνική υποδομή

25.   τονίζει ότι η διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για τις πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης στην Αφρική· κατά συνέπεια, υπογραμμίζει την ανάγκη τα εθνικά αφρικανικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης να εστιάσουν στη βασική περίθαλψη (τόσο σε επίπεδο θεραπείας όσο και σε επίπεδο πρόληψης), στη διαθεσιμότητα ασφαλών εγκαταστάσεων ύδρευσης, υγιεινής και στη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων πληθυσμών της Αφρικής στις βασικές υπηρεσίες·

26.   επικροτεί τις προτάσεις πολιτικής του νέου προγράμματος δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, ζητεί δε αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων και επαρκή κατανομή των κονδυλίων στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει την απαραίτητη συνεργασία με τις οργανώσεις που εργάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων όπως η Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), το Vaccine Fund και η Roll Back Malaria Partnership·

27.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της πρόσβασης στη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία, προκειμένου να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας σχετικά με τη μητρική υγεία και την παιδική θνησιμότητα·

28.   προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ βρίσκεται στο προσκήνιο των προσπαθειών διασφάλισης της δωρεάν και υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης· επιμένει ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με σημαντικούς νέους πόρους και δαπάνη των υφιστάμενων πόρων με πιο συγκεκριμένους στόχους·

29.   ζητεί την αυξημένη και προσήκουσα χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο την καινοτόμο χρήση της, προκειμένου να επεκταθεί η υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, και να θεσπιστεί η ηλεκτρονική εκπαίδευση (όπως ζητεί η Επιτροπή για την ηλεκτρονική Αφρική της NEPAD) ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακής μορφής εκπαιδευτικά συστήματα με επιδίωξη την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους·

30.   υπογραμμίζει ότι παράλληλα με τις προσπάθειες στη στοιχειώδη εκπαίδευση πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ένα επαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της στοιχειώδους εκπαίδευσης και των υγειονομικών υπηρεσιών·

31.   υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευτεί η ανάπτυξη και να διασφαλιστεί η κοινωνική προστασία των παιδιών ως βασικό σημείο της πολιτικής για την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική, δεδομένου ότι περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής είναι παιδιά, επισημαίνει δε ότι σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση της φτώχειας μακροπρόθεσμα είναι η επένδυση, μέσω της εκπαίδευσης, στο ανθρώπινο δυναμικό·

32.   υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% των αναπτυξιακών κονδυλίων που διαθέτει στην Αφρική στη στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση·

33.   τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές και προγραμματισμό που θα αποσκοπούν στη μείωση της εξάπλωσης του HIV-AIDS και των επιπτώσεών του στα παιδιά, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, καθώς οι επιπτώσεις HIV/AIDS απειλούν να υπονομεύσουν τα οφέλη της ανάπτυξης στις περισσότερες χώρες της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής·

34.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την πρωτοβουλία για την αφρικανική δεκαετία των ατόμων με αναπηρία, την οποία ενέκρινε ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας κατά τη διάρκεια της 35ης συνεδρίασης του στο Αλγέρι, τον Ιούλιο του 1999·

35.   υπογραμμίζει ότι, για να διαρρηχθεί ο κύκλος φτώχειας της Αφρικής, χρειάζεται ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο επένδυσης στην παρούσα γενιά παιδιών και στην επιβίωση, στην ανάπτυξη και στην προστασία τους στο επίκεντρο της πολιτικής και της πράξης·

36.   εκτιμά ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των κοριτσιών είναι η πιο αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική, εφόσον τα μορφωμένα κορίτσια δημιουργούν μικρότερες και υγιέστερες οικογένειες, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και μείωση της φτώχειας·

37.   υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών για τη βελτίωση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενετήσια και η αναπαραγωγική υγεία, και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) όπως το HIV/AIDS, και ασθενειών που συνδέονται με την υδροδότηση και τις συνθήκες υγιεινής όπως η φυματίωση, η ελονοσία, η χολέρα και η διάρροια·

Οικονομική μεγέθυνση

38.   ζητεί να ληφθεί πλήρως υπόψη το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους τα αφρικανικά κράτη εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα πρωτογενή αγαθά, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις διακυμάνσεις των τιμών και στην κλιμάκωση των τιμολογίων, υπογραμμίζει δε τη σημασία της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης μεταποιητικών βιομηχανιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

39.   καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού, συμπεριλαμβανομένης της νέας Επενδυτικής Διευκόλυνσης, όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων της στον τομέα της εκ των προτέρων αξιολόγησης των πράξεων της ΕΤΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκτίμηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕ σε σχέση με τις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο στρατηγικής για κάθε χώρα ΑΚΕ·

40.   υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού κλίματος – μεταξύ άλλων, μέσω της τήρησης του νόμου, των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και των κανόνων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία – για την επίτευξη επαρκών και διαρκών χρηματοδοτικών εισροών, και συνεπώς, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της "διαρροής εγκεφάλων" και τη δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο να συμβάλλει στη σταθερή οικονομική μεγέθυνση· τονίζει τη σημασία των μικροοικονομικών για τη δημιουργία ισχυρής μεσαίας τάξης, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική μεγέθυνση·

41.   πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει την Αφρική πλήρη εταίρο στο διεθνές εμπόριο, θα πρέπει να καταρτιστεί μία βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Αφρική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και θα βασίζεται στην οικονομική ολοκλήρωση περιοχών με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας και της στήριξης των εγχώριων και περιφερειακών αγορών και της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας·

42.   τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως οχήματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης· ζητεί την πλήρη ενσωμάτωση του τουρισμού στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

43.   υπογραμμίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ πρέπει να συμβάλλει θετικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική· πιστεύει δε ότι αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης στις αναπτυσσόμενες χώρες και την κατάργηση κάθε είδους γεωργικών επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το εμπόριο·

44.   συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις υποδομές υπό την ευρύτερη δυνατή διασταλτική ερμηνεία του όρου, περιλαμβανομένης της υδροδότησης, της ενέργειας, των ΤΠΕ και των μεταφορών· επιμένει, ωστόσο, ότι οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά κατόπιν προηγούμενων μελετών εκτίμησης αναφορικά με τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας και ότι πρέπει να είναι περισσότερο ισορροπημένες με τα κονδύλια τα οποία διατίθενται στην κοινωνική υποδομή, όπως η στοιχειώδης εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη·

45.   τονίζει ότι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), ως μέσο επικεντρωμένο στην ανάπτυξη με στόχο την απελευθέρωση της οικονομίας, έχει τη δυνατότητα να προάγει την οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις ανησυχίες που αφορούν την έλλειψη συνοδευτικών μέτρων για την αποζημίωση των απωλειών των δασμών, τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, την τεχνική αρωγή και άλλα ζητήματα σχετικά με την προσφορά, τη συνέχιση της μη αμοιβαιότητας στην πρόσβαση στις αγορές και, ενδεχομένως, την παράταση του χρονοδιαγράμματος των διαπραγματεύσεων· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να παραθέσει πραγματικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση συνοδευτικών μέτρων και να ενισχύσει την παροχή τεχνικής βοήθειας ώστε το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο·

46.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και του ΠΟΕ, να ενισχύσει την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες ΑΚΕ ώστε το αποτέλεσμα να είναι δίκαιο και διαφανές· ζητεί εκ νέου την παροχή καλύτερης τεχνικής και διαρθρωτικής στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για την υποβοήθηση της πρόσβασής τους στην παγκόσμια αγορά·

47.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις αφρικανικές χώρες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ με μια στρατηγική προστασίας της γεωργίας τους ως το σημείο της αυτάρκειας, προκειμένου να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να αυξήσει την τοπική παραγωγή, να εγγυηθεί την ασφάλεια των τροφίμων και να προχωρήσει σε επιλεκτικά ανοίγματα αγορών, όπως συνέβη και στην Ευρώπη·

48.   υπενθυμίζει ότι, όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη της Ντόχα του ΠΟΕ, στα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (Μοντερέι 2002) και της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ 2002), θα πρέπει να δοθεί τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως δε στις αφρικανικές, με στόχο την ανάπτυξη των θεσμικών και ρυθμιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την άντληση των ωφελειών από το διεθνές εμπόριο και τις προτιμησιακές συμφωνίες·

49.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες στο εμπόριο και τη γεωργική πολιτική της, προκειμένου να δώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, και προτρέπει τις άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, ειδικά σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

50.   χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για τη χορήγηση ελάφρυνσης του χρέους κατά 100% σε 18 από τις φτωχότερες και υπερχρεωμένες χώρες, η οποία αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης· ζητεί την επέκταση των δεσμεύσεων ελάφρυνσης του χρέους σε αυτές τις κυβερνήσεις που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και δίνουν προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας βάσει των αναγκών των ΑΣΧ· υπογραμμίζει ότι η συνολική ελάφρυνση του χρέους πρέπει να συμπληρώνει τις αυξήσεις της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας·

51.   τονίζει τον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων επίλυσης προβλημάτων των χωρών·

Ειρήνη και ασφάλεια

52.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συνολική προσέγγιση για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση, ως αναπόσπαστο σκέλος των εταιρικών σχέσεων με στόχο τη διαρθρωτική σταθερότητα των ευάλωτων κρατών·

53.   τονίζει τη σημασία των περιφερειακών οργάνων στη διαμόρφωση πρόσφορου εδάφους για τη διατήρηση ενός ειρηνικού περιβάλλοντος· υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης των περιφερειακών οργάνων, ώστε να θεσπίσουν ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ελαφρού οπλισμού και των ναρκών ξηράς·

54.   συμφωνεί ότι το Χρηματοδοτικό Μέσο για την Ειρήνη στην Αφρική πρέπει να ενισχυθεί, ενθαρρύνει δε άλλους πολιτικούς μηχανισμούς να συμβάλουν στην πρόληψη, την επίλυση και τη διαχείριση των συγκρούσεων στην Αφρική, μέσω της ενισχυμένης, ευέλικτης και σταθερής χρηματοδότησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι ένα από τα πολλά εργαλεία για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της ανασφάλειας αλλά ότι δεν πρέπει να υποσκελιστεί από την πολιτική ασφάλειας· τονίζει, πάντως, ότι όλες οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για την αναπτυξιακή συνεργασία και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ ως ΕΑΒ·

55.   υπογραμμίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών για την πρόληψη των συγκρούσεων και την προαγωγή της δημοκρατίας· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με στόχο να ενισχυθεί η υποστήριξη προς αποστολές παρακολούθησης εκλογών από την ΕΕ, τονίζει δε ότι τα πορίσματα των αποστολών παρακολούθησης εκλογών πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξωτερικών πολιτικών·

56.   υπογραμμίζει την ανάγκη συνεκτικών περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών για τον αφοπλισμό, την αποστράτευση, την επανένταξη και την επανεγκατάσταση, προκειμένου να υποστηριχθεί η σταθεροποίηση των καταστάσεων μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

57.   τονίζει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική αποτελεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο συνεκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της· θεωρεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού σε χώρα εταίρο αποτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ από τη συνέχιση της συνεργασίας, εκ παραλλήλου, με τις αστυνομικές, τις στρατιωτικές ή άλλες δυνάμεις ασφαλείας της εν λόγω χώρας ή τη συνέχιση της συνεργασίας πριν την ολοκλήρωση των σχετικών μέτρων·

Περιβάλλον/ φυσικοί πόροι

58.   υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένες προσπάθειες της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση των τεράστιων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί φτωχοί, οι οποίοι συχνά εξαρτώνται απολύτως από τους φυσικούς πόρους για την επιβίωσή τους·

59.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις πρόσφατες δεσμεύσεις της Επιτροπής – οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αναληφθεί από καιρό – να περάσει από τα λόγια στην πράξη όσον αφορά την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων, και να εντάξει τις στρατηγικές για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις υψηλές προτεραιότητές της·

Εφαρμογή

60.   ζητεί από την Επιτροπή να συνοδεύσει τη στρατηγική της για την Αφρική με λεπτομερές σχέδιο δράσης όσον αφορά την εφαρμογή, με σαφές χρονοδιάγραμμα, λεπτομερή υπόδειξη των μέσων και των χρηματοδοτικών πόρων που πρόκειται να κινητοποιηθούν (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των κρατών μελών), υπόδειξη των διαφόρων επιπέδων παρέμβασης (σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, παναφρικανικό επίπεδο) και του αντίστοιχου ρόλου τους, καθώς και υπόδειξη ενός ουσιαστικού κοινού ελεγκτικού μηχανισμού για την εκτίμηση της προόδου (στον οποίο θα μετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Αφρικανική Ένωση)·

61.   επιμένει ότι το εν λόγω σχέδιο εφαρμογής πρέπει να καλύψει όλη την Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της βορείου Αφρικής, της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής και της νοτίου Αφρικής, για την οποία υπάρχουν επί του παρόντος χωριστοί κανονισμοί και συμφωνίες (ο κανονισμός MEDA, η Συμφωνία του Κοτονού, και – για τη νότιο Αφρική - η συμφωνία εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας και ο κανονισμός ΕΠΑΑ), και χωριστές αρμοδιότητες σε επίπεδο Επιτροπής, και ζητεί από την Επιτροπή να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα συντονιστούν και θα εναρμονιστούν προκειμένου να συμβάλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν ορισθεί για ολόκληρη την ήπειρο από την Αφρικανική Ένωση·

62.   επισημαίνει ότι η ουσιαστική σημασία των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής εξαρτάται από την εφαρμογή των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, και εκφράζει τη λύπη του διότι εν προκειμένω δεν έχουν γίνει νέες προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής τους ή την προσαρμογή των στόχων τους και τον προγραμματισμό δράσεων στις νέες προτεραιότητες, και δεν έχει προταθεί αναθεώρηση των υφιστάμενων εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων ως επακόλουθο αυτού του νέου εγγράφου στρατηγικής και των νέων εξελίξεων στην Αφρική (ιδίως της δημιουργίας της Αφρικανικής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων)·

63.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη φιλοδοξιών του προταθέντος δημοσιονομικού πλαισίου: η Επιτροπή εξετάζει μόνο το ενδεχόμενο κινητοποίησης αυξημένων χρηματοδοτικών πόρων για την μετά την ένατη ΕΤΑ περίοδο και δεν συζητά το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της ελάφρυνσης του χρέους ως μέσου κινητοποίησης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για τους ΑΣΧ·

o
o   o

64.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Αφρικανική Ένωση και στις χώρες ΑΚΕ.

(1) Sachs, J. et al.: "Ending Africa's Poverty Trap", Brookings Papers on Economic Activity, 2004 (1), σ. 117 - 240.
(2) EE C 197 της 12.7.2001, σ. 390.
(3) ΕΕ C 131 E της 5.6.2003, σ. 164.
(4) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 277.
(5) ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 255.
(6) ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 285.
(7) ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σ. 86.
(8) ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σ. 315.
(9) ΕΕ C 103 E της 29.4.2004, σ. 550.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0008.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0052.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0053.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0289.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου