Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0152(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0328/2005

Indgivne tekster :

A6-0328/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2005 - 6.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0447

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 1. december 2005 - Bruxelles
Tillægsprotokol EF/Den Sydafrikanske Republik ***
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2005)0372 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0372)(1),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2005/206/EF af 28. februar 2005(2) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af ovennævnte tillægsprotokol,

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og artikel 300, stk. 2, første afsnit (C6-0350/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til henstilling fra Udviklingsudvalget (A6-0328/2005),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af tillægsprotokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes og Den Sydafrikanske Republiks regeringer og parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT L 68 af 15.3.2005, s. 32.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik