Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0152(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0328/2005

Esitatud tekstid :

A6-0328/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2005 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0447

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 33k
Neljapäev, 1. detsember 2005 - Brüssel
EÜ ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vaheline leping ***
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0372)(1);

–   võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2005. aasta otsust 2005/206/EÜ(2) eespool nimetatud protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta;

–   võttes arvesse nõukogu esitatud nõusoleku taotlust vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikliga 310 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga (C6-0350/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse arengukomisjoni soovitust (A6-0328/2005),

1.   annab nõusoleku eespool nimetatud protokolli sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT L 68, 15.3.2005, lk 32.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika