Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2128(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0330/2005

Indgivne tekster :

A6-0330/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2005 - 6.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0449

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 37k
Torsdag den 1. december 2005 - Bruxelles
Anmodning om beskyttelse af Andrzej Pęczaks parlamentariske immunitet
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om beskyttelse af Andrzej Pęczaks immunitet og privilegier (2005/2128(IMM))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til anmodning fra Andrzej Pęczak om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en straffesag, der blev rejst mod ham den 18. april 2005 ved underretten i Łódź - en anmodning, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 25. maj 2005,

-   der henviser til artikel 8, 9 og 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

-   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0330/2005),

A.   der henviser til, at Andrzej Pęczak den 23. september 2001 blev valgt til medlem af det polske Underhus (Sejm); der henviser til, at han efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev observatør; der henviser til, at han var medlem af Europa-Parlamentet fra 1. maj 2004 til 19. juli 2004; der henviser til, at hans mandat i det polske Underhus ophørte den 19. oktober 2005,

B.   der henviser til, at Andrzej Pęczak klager over, at den polske anklagemyndighed under sagsforløbet har tilsidesat lovgivningen, og at underrettens afgørelser om hans tilbageholdelse og fængsling samt de efterfølgende forlængelser af varetægtsfængslingen er politisk begrundet,

C.   der henviser til, at Andrzej Pęczak klager over, at straffesagen mod ham er i strid med uskyldsformodningen, og at omstændighederne omkring hans tilbageholdelse og fængsling begrænser hans muligheder for at forsvare sig selv,

D.   der henviser til, at Andrzej Pęczak klager over, at den procedure, som Sejm anvendte ved ophævelsen af hans immunitet, var "ugyldig i juridisk forstand" og baseret på oplysninger fra medierne, og at de anmodninger om intervention, som han har sendt til forskellige personer (herunder ombudsmanden), ikke har haft nogen virkning,

E.   der henviser til, at Andrzej Pęczak på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke er beskyttet af parlamentarisk immunitet med hensyn til de anklager, som Europa-Parlamentets formand er blevet gjort opmærksom på,

1.   vedtager ikke at beskytte Andrzej Pęczaks immunitet og privilegier;

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik