Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2128(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0330/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0330/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0449

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 37k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Andrzej Pęczak
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Andrzej Pęczak, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2128(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Andrzej Pęczak, για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με ποινική δίωξη ασκηθείσα εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου της Łódź, στην Πολωνία, στις 18 Απριλίου 2005, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 25 Μαΐου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0330/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak εξελέγη βουλευτής στο πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm) στις 23 Σεπτεμβρίου 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 έγινε Παρατηρητής· λαμβάνοντας υπόψη ότι διετέλεσε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 19 Ιουλίου 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του στο πολωνικό κοινοβούλιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η πολωνική Εισαγγελία έχει παραβιάσει τον νόμο όσον αφορά την ασκηθείσα δίωξη και ότι οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου σχετικά με την κράτηση και προφυλάκισή του, καθώς και οι επακόλουθες παρατάσεις της προφυλάκισής του έχουν πολιτικά κίνητρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος του παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι συνθήκες κράτησης και σύλληψής του περιορίζουν τη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η διαδικασία με την οποία το πολωνικό κοινοβούλιο ήρε την ασυλία του ήταν "νομικά άκυρη" και βασιζόταν σε δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ότι οι αιτήσεις του για λήψη μέτρων που έστειλε σε διάφορα πρόσωπα (όπως ο Διαμεσολαβητής) δεν είχαν αποτέλεσμα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, ο Andrzej Pęczak δεν προστατεύεται από κοινοβουλευτική ασυλία σχετικά με τους ισχυρισμούς που έχουν τεθεί υπόψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

1.   αποφασίζει να μην υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Andrzej Pęczak.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 1089 και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλοι, Συλλογή 1986, σελ. 2403.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου