Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2128(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0330/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0330/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2005 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0449

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 35k
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel
Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Euroopan parlamentin päätös entisen Euroopan parlamentin jäsenen Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2128(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Andrzej Pęczakin esittämän, 18. huhtikuuta 2005 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Łódźin piirituomioistuimessa häntä vastaan vireillepantuun rikosoikeudenkäyntiin liittyen ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 25. toukokuuta 2005,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8, 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0330/2005),

A.   ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittiin Puolan parlamentin (sejmin) jäseneksi 23. syyskuuta 2001, että liittymissopimuksen 16. huhtikuuta 2003 tapahtuneen allekirjoittamisen jälkeen hänestä tuli Euroopan parlamentin tarkkailija, että hän oli Euroopan parlamentin jäsen 1. toukokuuta 2004 ja 19. heinäkuuta 2004 välisenä aikana ja että hänen toimikautensa Puolan parlamentissa päättyi 19. lokakuuta 2005,

B.   ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että Puolan yleisen syyttäjän virasto on rikkonut lakia menettelyssään ja että hänen vangitsemistaan ja pidätystään koskevalla piirituomioistuimen päätöksellä sekä väliaikaisen pidätyksen keston myöhemmillä pidennyksillä on poliittiset perusteet,

C.   ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että häntä vastaan vireillepantu rikosoikeudenkäynti loukkaa syyttömyysolettamaa ja että hänen vangitsemisensa ja pidätyksensä olosuhteet rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan puolustaa itseään,

D.   ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että menettely, jolla Puolan parlamentti pidätti hänen koskemattomuutensa, oli "laillisesti pätemätön" ja perustui tiedotusvälineissä esiintyneisiin seikkoihin, eikä hänen eri henkilöille (kuten oikeusasiamiehelle) lähettämillään toimenpide-ehdotuksilla ollut mitään vaikutusta,

E.   katsoo, ettei Andrzej Pęczakilla ole saatujen tietojen perusteella parlamentaarisen koskemattomuuden suojaa suhteessa mihinkään niistä vaateista, jotka on tuotu Euroopan parlamentin puhemiehen tietoon,

1.   päättää olla puolustamatta Andrzej Pęczakin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964 suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986 suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö