Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2128(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0330/2005

Predkladané texty :

A6-0330/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2005 - 6.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0449

Prijaté texty
PDF 198kWORD 34k
Štvrtok, 1. decembra 2005 - Brusel
Ochrana imunity a výsad Andrzeja Pęczaka
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Andrzeja Pęczaka, bývalého poslanca Európskeho parlamentu (2005/2128(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť Andrzeja Pęczaka z 18. apríla 2005 o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním vedeným proti nemu na okresnom súde v Lodži v Poľsku, ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 25. mája 2005,

–   so zreteľom na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986(1),

–   so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0330/2005),

A.   keďže Andrzej Pęczak bol 23. septembra 2001 zvolený do poľského parlamentu (Sejmu); keďže po podpísaní zmluvy o pristúpení dňa 16. apríla 2003 sa stal pozorovateľom; keďže od 1. mája 2004 do 19. júla 2004 bol poslancom Európskeho parlamentu; keďže jeho funkčné obdobie v poľskom parlamente skončilo 19. októbra 2005,

B.   keďže sa Andrzej Pęczak sťažuje, že úrad poľského prokurátora porušil v rámci svojho konania právne predpisy, a že rozsudky okresného súdu o jeho zadržaní a väzbe, ako aj o následnom predĺžení predbežnej väzby sú politicky motivované,

C.   keďže sa Andrzej Pęczak sťažuje, že takéto trestné stíhanie proti nemu porušuje prezumpciu neviny a že podmienky jeho zadržania a väzby obmedzujú jeho možnosti obhajoby,

D.   keďže sa Andrzej Pęczak sťažuje, že rozhodnutie Sejmu o zbavení jeho imunity bolo "právne neplatné", pretože Sejm vychádzal z informácií uverejnených v médiách, a že jeho návrhy na konanie, ktoré zaslal rôznym subjektom (napr. ombudsmanovi), sa minuli účinkom,

E.   keďže na základe získaných informácií nie je Andrzej Pęczak chránený poslaneckou imunitou v súvislosti s tvrdeniami, na ktoré bol upozornený predseda Európskeho parlamentu,

1.   rozhoduje, že neochráni imunitu a výsady Andrzeja Pęczaka.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383 a vec 149/85, Wybot / Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia