Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2128(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0330/2005

Ingivna texter :

A6-0330/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0449

Antagna texter
PDF 201kWORD 55k
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel
Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier (2005/2128(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Andrzej Pęczaks begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av rättegången mot honom i distriktsdomstolen i Łódź i Polen, daterad den 18 april 2005 och tillkännagiven i kammaren den 25 maj 2005,

–   med beaktande av artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens dom av den 12 maj 1964 och av den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0330/2005), och av följande skäl:

A.  Andrzej Pęczak valdes till ledamot av det polska parlamentet (sejmen) den 23 september 2001. Sedan anslutningsfördraget undertecknats den 16 april 2003 utsågs han till observatör. Han var ledamot av Europaparlamentet från den 1 maj 2004 till den 19 juli 2004. Hans mandat som ledamot av det polska parlamentet löpte ut den 19 oktober 2005.

B.  Andrzej Pęczak klagar på att den polske allmänne åklagaren inte har följt lagen under det straffrättsliga förfarandet och att distriktsdomstolens beslut att frihetsberöva och häkta honom, samt därpå följande förlängningar av häktningstiden, har politiska grunder.

C.  Andrzej Pęczak klagar på att det straffrättsliga förfarande som inletts mot honom innebär ett överträdande av regeln att den tilltalade skall anses oskyldig till dess motsatsen bevisats, och att omständigheterna kring frihetsberövandet och häktningen begränsar hans möjligheter att försvara sig själv.

D.  Andrzej Pęczak klagar på att det förfarande som sejmen tillämpade för att upphäva hans immunitet var "juridiskt ogiltigt" och byggde på uppgifter i media, och att de uppmaningar att vidta åtgärder som han skickat till olika organ (till exempel Europeiska ombudsmannen) inte haft någon effekt.

E.  Enligt den information som finns tillgänglig skyddas Andrzej Pęczak inte av parlamentarisk immunitet i samband med någon av de anklagelser som redovisats för Europaparlamentets talman.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203, och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy