Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2174(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0331/2005

Ingediende teksten :

A6-0331/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2005 - 6.5

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0450

Aangenomen teksten
PDF 104kWORD 31k
Donderdag 1 december 2005 - Brussel
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM))

Het Europees Parlement,

–   gezien het verzoek van Giovanni Claudio Fava om verdediging van zijn immuniteit, dat op 1 juli 2005 werd ingediend, en van de ontvangst waarvan op 6 juli 2005 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–   na Giovanni Claudio Fava te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3 van zijn Reglement,

–   gelet op de artikelen 9 en 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en op artikel 6, lid 2 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–   gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964 en 10 juli 1986(1),

–   gelet op artikel 6, lid 3 en artikel 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0331/2005),

1.   besluit de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava te verdedigen;

2.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de terzake bevoegde autoriteiten van de Italiaanse Republiek.

(1) Zie Jurisprudentie van het Hof 1964, blz. 407, zaak 101/63 (Wagner/Fohrmann en Krier) en Jur. 1986, blz. 2403, zaak 149/85 (Wybot/Faure).

Juridische mededeling - Privacybeleid