Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2174(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0331/2005

Predkladané texty :

A6-0331/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2005 - 6.5

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0450

Prijaté texty
PDF 191kWORD 32k
Štvrtok, 1. decembra 2005 - Brusel
Ochrana imunity a výsad Giovanniho Claudia Favu
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favu (2005/2174(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť Giovanniho Claudia Favu o ochranu jeho imunity z 1. júla 2005, oznámenú plenárnej schôdzi 6. júla 2005,

–   po vypočutí Giovanniho Claudia Favu v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986(1),

–   so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0331/2005),

1.   rozhoduje, že ochráni imunitu a výsady Giovanniho Claudia Favu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru postúpil príslušným orgánom Talianskej republiky.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383 a vec 149/85, Wybot / Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia