Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0807(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0324/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0324/2005

Keskustelut :

PV 01/12/2005 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2005 - 6.14

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0459

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 42k
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel
Arvonlisäveron palautukset *
P6_TA(2005)0459A6-0324/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 77/388/ETY säädetyn arvonlisäveron palautuksen suorittamiseksi maan alueelle sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0728)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0251/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0324/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
7 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltion, jossa arvonlisävero aiheutui, on annettava palautushakemusta koskeva päätöksensä tiedoksi hakijalle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä.
1.  Jäsenvaltion, jossa arvonlisävero aiheutui, on annettava palautushakemusta koskeva päätöksensä tiedoksi hakijalle kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava palautuksen suorittavalle jäsenvaltiolle, kun verovelvollinen jättää arvonlisäveron palautushakemuksensa toimivaltaiselle veroviranomaiselle.
Tarkistus 2
7 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Kolmen kuukauden määräaika alkaa, kun palautuksen suorittavan jäsenvaltion veroviranomainen vastaanottaa sijoittautumisjäsenvaltion veroviranomaiselta tiedot sähköisessä muodossa kyseisestä verovelvollisesta, jolle asiasta on ilmoitettava automaattisesti.
Tarkistus 3
7 artiklan 3 kohdan 2 a alakohta (uusi)
Palautuksen siirron määräaika umpeutuu yhden viikon kuluttua sen jälkeen, kun kolmen kuukauden päätöksentekojakso on päättynyt.
Tarkistus 4
7 artiklan 4 kohdan 1 alakohta
4.  Yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltio, jossa arvonlisävero aiheutui, voi pyytää lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Määräajan umpeuduttua lisätietoja ei voida enää pyytää.
4.  Jos palautuksen suorittavan jäsenvaltion veroviranomainen pyytää lisätutkimuksia, aikaa sen määrittämiseksi, onko verovelvollinen oikeutettu palautukseen, voidaan pidentää. Palautushakemuksen jättämispäivän ja palautuksen siirtämispäivän välinen aika ei kuitenkaan saa ylittää neljää kuukautta.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö