Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0619/2005

Συζήτηση :

PV 30/11/2005 - 10

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 73k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ
P6_TA(2005)0461RC-B6-0619/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά με την εκτίμηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ, της 1ης Αυγούστου 2004(1),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Υπουργικές Διασκέψεις του ΠΟΕ, ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Οκτωβρίου 2001(2) και της 3ης Ιουλίου 2003(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, της 1ης Αυγούστου 2004, για το Πρόγραμμα Εργασιών της Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 14ης Νοεμβρίου 2001, στη Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνόδου του Νοεμβρίου 2004 της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης σχετικά με τον ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα τα άρθρα 36, 27 και 133,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών που έχει ασπασθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τα τελευταία πενήντα έτη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η κατανομή των πλεονεκτημάτων, ιδιαίτερα για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, υπήρξε άνιση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και στην άμβλυνση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί των χωρών μελών του ΠΟΕ αναγνώρισαν την ανάγκη όλων των λαών μας να επωφεληθούν από τις αυξανόμενες ευκαιρίες και την αυξανόμενη ευημερία που δημιουργεί το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών και ανέλαβαν τη δέσμευση να τοποθετήσουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων εξ αυτών, στο κέντρο του Προγράμματος Εργασιών της Ντόχα· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά, το ισορροπημένο νομοθετικό πλαίσιο, μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια με σαφώς προσδιορισμένο στόχο καθώς και προγράμματα για την αύξηση του δυναμικού τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε, την 1η Αυγούστου 2004, τις υπουργικές διακηρύξεις και αποφάσεις που εγκρίθηκαν στην Ντόχα και την πλήρη δέσμευση όλων των μελών να τις υλοποιήσουν και να συγκροτήσουν διαπραγματευτικό πλαίσιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα Εργασιών της Ντόχα και να περατωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν στη Ντόχα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός στόχος του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα είναι η οικονομική πρόοδος των αναπτυσσομένων χωρών και ότι αυτός ο στόχος πρέπει να κατευθύνει όλες τις επιμέρους διαπραγματεύσεις, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα πραγματικής και βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προκύψουν καθαρά οικονομικά οφέλη, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κυρίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να προχωρήσει η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή που θα έχει μια επιτυχής έκβαση στις θέσεις απασχόλησης, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω των νέων ευκαιριών που θα δημιουργηθούν για τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περισσότερο ευημερούσα και ανοικτή παγκόσμια οικονομία και μέσω των πλεονεκτημάτων ενός σταθερότερου κόσμου,

Γενικά

1.   θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να επιτύχει ο Γύρος της Ντόχα, προκειμένου να ενισχυθεί το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, για να διασφαλισθούν η πρόοδος και η αρμονική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας· επιβεβαιώνει τη σθεναρή στήριξή του στην απόφαση να τοποθετηθεί η ανάπτυξη στο κέντρο του Γύρου της Ντόχα και τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της εξάλειψης της φτώχειας και της δικαιότερης κατανομής των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης· εκφράζει τη λύπη του για την για τη βραδύτητα με την οποία εξελίσσονται μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις εν όψει του Χονγκ Κονγκ·

2.   καλεί την Επιτροπή και άλλους εμπορικούς εταίρους να σεβασθούν το φιλόδοξο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα με πλήρη τήρηση της αναπτυξιακής διάστασης· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις σοβαρές και διαβρωτικές επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη αποτυχία στο πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών· απευθύνει έκκληση, για το λόγο αυτό, να αποβεί εποικοδομητική η 6η Υπουργική Διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ, η οποία θα προετοιμάσει την επιτυχή περάτωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα το 2006·

3.   τονίζει ότι το αποτέλεσμα του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και να περιέχει δεσμεύσεις για κάθε βασικό τομέα του Γύρου της Ντόχα·

4.   καλεί όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα όλες τις ανεπτυγμένες και τις πλέον προηγμένες χώρες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους ενόψει του Γύρου του Χονγκ Κονγκ και να φροντίσουν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του· θεωρεί ότι όλα τα μέρη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους και τη διαπραγματευτική τους δύναμη·

Γεωργία

5.   υπενθυμίζει ότι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στο Χονγκ Κονγκ για τη γεωργία πρέπει να περιλαμβάνει την έγκαιρη σταδιακή κατάργηση όλων των εξαγωγικών επιδοτήσεων, παράλληλα από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες μέλη του ΠΟΕ, περιλαμβανομένων και των επιδοτήσεων υπό μορφήν επισιτιστικής βοήθειας ή μέσω κρατικών φορέων εμπορίου και άλλων επιδοτήσεων των εξαγωγών·

6.   υπογραμμίζει ότι είναι εξ ίσου απαραίτητες τόσο η σημαντική μείωση της εγχώριας στήριξης που στρεβλώνει τις εμπορικές συναλλαγές όσο και η σημαντική βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη στήριξή του στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ·

7.   υπογραμμίζει ότι η ιδέα του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της κοινοτικής γεωργίας πρέπει να γίνει σεβαστή στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων· ενστερνίζεται την έμφαση που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα που δεν συνδέονται με το εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η απασχόληση και η ανάπτυξη στις γεωργικές περιοχές·

8.   ζητεί να επιτευχθεί κατά τον τρέχοντα γύρο η ρητή αναγνώριση γεωγραφικών δεικτών ως σημαντικού παράγοντα στην περιφερειακή ανάπτυξη και ως μέσου για την διαφύλαξη των παραδόσεων της αγροτικής παραγωγής·

9.   επιμένει ότι είναι σημαντικό να εξευρεθεί λύση για τα ευαίσθητα προϊόντα, η οποία θα σέβεται πλήρως τις αρχές του Γύρου Ανάπτυξης της Ντόχα· ζητεί την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για το ζήτημα του βάμβακος· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι ενισχύσεις για τις εξαγωγές βάμβακος στις ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 2010 και καλεί ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταρρύθμιση της αγοράς βάμβακος·

Πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές

10.   τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές πρέπει να επιταχυνθούν το συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι οι εμπορικοί φραγμοί μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών, αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο, για ένα περαιτέρω προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς εντός του Νότου, να αναλάβουν οι πλέον προηγμένες χώρες την ευθύνη να ανοίξουν τις αγορές τους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· είναι της άποψης ότι πρέπει να τεθεί επίσης το πρόβλημα της διάβρωσης των προτιμησιακών καθεστώτων·

11.   επιμένει ότι ο μηχανισμός που θα εγκριθεί στις διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην εγκριθείσα αρχή της μη πλήρους αμοιβαιότητας και στην κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών οι οποίες, σε γενικές γραμμές, έχουν υψηλούς βιομηχανικούς δασμούς που δημιουργούν σημαντικά δημοσιονομικά έσοδα· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός πρέπει να επιτρέπει επαρκή προστασία των νεότευκτων βιομηχανιών, να προωθεί την εκβιομηχάνιση και την οικονομική διαφοροποίηση και να προασπίζει την απασχόληση, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

12.   επισημαίνει ότι έχει στρατηγική σημασία να άρουν όλοι οι εμπορικοί εταίροι, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο, και τους μη δασμολογικούς φραγμούς, δεδομένου ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά και ενδέχεται να την εμποδίσουν ακόμη περισσότερο, όταν οι δασμολογικοί φραγμοί περιοριστούν ακόμη περισσότερο·

Υπηρεσίες

13.   αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να θέσει η Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ τα θεμέλια μιας μεγαλόπνοης συμφωνίας όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας, αφενός, την πρόσβαση φορέων παροχής υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αγορές, και διασφαλίζοντας, αφετέρου, την ικανότητα όλων των μελών της ΠΟΕ, σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), να ρυθμίζουν τους δικούς τους τομείς υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρό συμφέρον να αυξηθούν οι εξαγωγικές δυνατότητες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι πρέπει να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε αυτό τον τομέα, με επιφύλαξη ωστόσο όσον αφορά την υγεία, την παιδεία και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

14.   καλεί τα ανεπτυγμένα και τα αναδυόμενα μέλη του ΠΟΕ να επιδείξουν το ίδιο επίπεδο δέσμευσης που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αναθεωρημένη προσφορά του Ιανουαρίου του 2005 και να καταθέσουν ανάλογες προσφορές· υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα, πρέπει να εξετασθούν νέες προσεγγίσεις που θα προβλέπουν περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συμφερόντων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· ζητεί να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της GATS·

Αναπτυξιακά θέματα

15.   πιστεύει ακράδαντα ότι το εμπόριο, συνδυαζόμενο με την παροχή βοήθειας και την απαλλαγή από τα χρέη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας για το 2015· ζητεί ως εκ τούτου να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς τις αναπτυξιακές πτυχές του Γύρου της Ντόχα, τα οποία πρέπει να επιτευχθούν ήδη κατά την Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ· θεωρεί ότι η εφαρμογή της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (S&D) πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των Συμφωνιών του ΠΟΕ·

16.   καλεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους με την πρόσβαση προϊόντων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, όπως έπραξε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας "τα πάντα εκτός από όπλα'· στηρίζει πλήρως την ιδέα του "ελεύθερου γύρου" για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και ευάλωτες χώρες· υπογραμμίζει ότι αυτό θα ήταν σημαντικό ερέθισμα για τις συναλλαγές Βορρά-Νότου·

17.   υπογραμμίζει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν θα μπορέσουν ποτέ να επωφεληθούν από το άνοιγμα των αγορών των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών, εάν τα μέτρα αυτά δεν συνοδεύονται από τεχνική βοήθεια συνδεόμενη με το εμπόριο·

18.   ζητεί να αναπτυχθεί συνεκτικός μηχανισμός ενίσχυσης του εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρειάζονται βοήθεια, προκειμένου να δημιουργήσουν το απαραίτητο δυναμικό για να μπορέσουν να αντλήσουν οφέλη από τις βελτιώσεις της πρόσβασης στις αγορές και την αναβάθμιση των κανόνων εμπορίου καθώς και να διαφοροποιήσουν τις παραγωγικές βάσεις τους, να αντικαταστήσουν τους τελωνειακούς πόρους με άλλους φορολογικούς πόρους και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν εντός του ΠΟΕ·

19.   ζητεί να βρεθεί επειγόντως μόνιμη λύση στον τομέα των TRIPs (εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και των TRIMs (επενδυτικών μέτρων συνδεομένων με το εμπόριο), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα φάρμακα για χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα παρασκευής και οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Άλλα ζητήματα

20.   καλεί την Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο σε διάφορα περαιτέρω ζητήματα· τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης του εμπορίου για την ενίσχυση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χωρών, ιδίως αναπτυσσόμενων χωρών· εμμένει στην αποσαφήνιση και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας στις τελωνειακές διαδικασίες·

21.   υπογραμμίζει τη σημασία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη δημιουργία ισχυροτέρων πολυμερών κανόνων στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των επιδοτήσεων και των αντισταθμιστικών μέτρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που έχουν οι αναπτυσσόμενες και λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες· ζητεί να υπάρξει πρόοδος στον τομέα των TRIPs και να αναληφθεί δράση κατά των παράνομων αντιγραφών και της πειρατείας· θεωρεί ότι η επίτευξη αυτών των στόχων ενισχύει το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών·

22.   επιμένει ότι στο Γύρο της Ντόχα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μη εμπορικά ζητήματα, όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα· τονίζει ότι, εάν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν περιληφθεί διάλογος για ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικά ζητήματα, τούτο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των πολιτών στα κράτη μέλη του ΠΟΕ για επίτευξη προόδου στο Χονγκ Κονγκ·

23.   ζητεί οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και το περιβάλλον να οδηγήσουν στην καθιέρωση καταλλήλων μεθόδων που θα διασφαλίζουν ότι όλες οι εμπορικές αποφάσεις συμφωνούν με τα μέτρα που συνδέονται με το εμπόριο και περιέχονται στις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες·

Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και διαφάνεια

24.   καλεί την Επιτροπή να το τηρεί πλήρως ενήμερο, πριν και κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ καθώς και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και να δρομολογήσει τακτικό διάλογο επί των ουσιαστικών σημείων της διαπραγματευτικής εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει το δικαίωμα που αποκτήθηκε στο τέλος του Γύρου της Ουρουγουάης να υπόκεινται στην επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα των μετέπειτα γύρων·

25.   τονίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση της δημόσιας και πολιτικής στήριξης για το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών του ΠΟΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του κοινού και ανταλλαγής απόψεων για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του ΠΟΕ·

26.   ζητεί μετ' επιτάσεως την απολύτως αναγκαία μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια και να επιτευχθεί ένας βαθμός συναίνεσης μεταξύ των μελών του ΠΟΕ· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της μεταρρύθμισης του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ·

o
o   o

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0182.
(2) EE C 112 Ε της 9.5.2002, σ. 321.
(3) ΕΕ C 74 Ε της 2.3.2004, σ. 861.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου