Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0650/2005

Viták :

PV 14/12/2005 - 13

Szavazatok :

PV 15/12/2005 - 5.20

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 125kWORD 49k
2005. december 15., Csütörtök - Strasbourg
Európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való feltételezett felhasználása
P6_TA(2005)0529RC-B6-0650/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való feltételezett felhasználásáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU-Szerződés 6. és 7. cikkére,

–   tekintettel az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Európai Egyezményének 2., 3., 5. és 6. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 1., 4., 19., 47. és 48. cikkére,

–   tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezmény 2., 3. és 11. cikkére,

–   tekintettel a Martine Roure, Giovanni Claudio Fava és Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) által 2005. június 9-én az Európai Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett E-2203/05 és E-2204/05 számú, az Európai Unió területén történt "rendkívüli kiadatási ügyekről" szóló kérdésekre,

–   tekintettel az EU–USA transzatlanti párbeszédre és különösen a 2005. június 20-i EU-USA csúcstalálkozóra, és az azt követő, a terrorizmus elleni küzdelemről, a demokráciáról, a szabadságról és az emberi jogokról szóló EU-USA nyilatkozatokra,

–   tekintettel az EU–USA közötti kiadatási egyezmény(1) és a kölcsönös jogsegélyegyezmény(2) rendelkezéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel az EU-n belül a nemzetközi terrorizmus jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a társadalomra és értékeire,

B.   mivel 2005. november 2-i számában a Washington Post azt állította, hogy a CIA terrorizmussal gyanúsított személyeket tart fogva, és hallgat ki különböző, Kelet-Európában található titkos létesítményekben a 2001. szeptember 11-i támadások után létrehozott, mindennemű jogi kontroll és kiadatási követelmények nélkül működő "rendkívüli kiadatás" néven ismert titkos globális szállítási, fogvatartási és kihallgatási rendszer részeként;

C.   mivel a hírszerzés területén való együttműködés továbbra is a tagállamok és kétoldalú, illetve többoldalú kapcsolataik hatáskörébe tartozik,

D.   mivel aggodalommal tölti el, hogy a nemzetközi terrorizmus ellen 2001. szeptember 11. óta vívott harc összefüggésében nyilvánvalóan alapvető európai és nemzetközi jogokat sértettek meg;

E.   mivel a fent említett és más terrorizmussal gyanúsított személyek állítólag "fantomfoglyokként" vannak amerikai vagy más fogságban, vagyis elrabolták, és jogsegély, valamint a Vöröskereszttel/Vörös Félholddal való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása nélkül magánzárkában tartják őket,

F.   mivel az ilyen foglyok kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy kínzásnak lehetnek kitéve,

G.   mivel több tagállamban jogi, parlamenti és hatósági kezdeményezések indultak a CIA az ilyen "fantomfoglyok" elrablásában, majd elszállításában és illegális fogva tartásában játszott állítólagos szerepének kivizsgálására,

H.   mivel az ilyen kezdeményezések, valamint a Human Rights Watch-hoz hasonló nem kormányzati szervezetek által kibocsátott sajtóközlemények és jelentések olyan, a CIA által állítólag a rendkívüli kiadatás alkalmazásával fogva tartott gyanúsítottak szállítására használt repülőgépekre, mint például az olaszországi Avianóra, a németországi Ramsteinre és a romániai Kogalniceanura – vonatkozó kódokat és hivatkozásokat tartalmaznak, melyek az Európai Unió vagy annak jövőbeli tagállamai területén fekszenek,

I.   mivel a személyi szabadság titokban történő korlátozását és kínzást alkalmazó idegen ügynökök részére nyújtott bármiféle segítség vagy támogatás – beleértve a légi szállításhoz és a repülőterek használatához nyújtott segítséget vagy támogatást – az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. és 5. cikkébe ütközik,

J.   mivel az Európa Tanács főtitkára az Emberi Jogok Európai Egyezményének 52. cikke alapján 2005. november 21-én felkérést intézett az egyezményt aláíró 45 ország kormányához, hogy 2006. február 21-ig válaszoljanak a fenti állításokra,

K.   mivel az ügy jogi, morális és biztonsági kérdéseket is felvet az Európai Unió által a terrorizmus ellen megvívni és megnyerni szándékozott harc kapcsán,

L.   mivel az Európa Tanács parlamenti közgyűlése (PACE) Dick Marty személyében előadót nevezett ki vizsgálata vezetésére,

M.   mivel az USA által állítólagosan az emberi jogok és jogállamiság terhére elkövetett cselekmények és az európai kormányok esetleges bűnrészességének teljes kivizsgálása rendkívül fontos, tekintve annak az alapvető jogoknak az Európai Unióban történő tiszteletben tartásával kapcsolatos komoly következményeire,

1.   megerősíti elkötelezettségét a terrorizmus elleni harc iránt, de hangsúlyozza, hogy ez a harc nem nyerhető meg a terrorizmus által megsemmisíteni kívánt elvek feláldozásával, vagyis az alapvető jogok védelmével kapcsolatban nincs helye megalkuvásnak;

2.   kifejezi azon meggyőződését, hogy a terrorizmus elleni harcot legális eszközökkel kell megvívni, és hogy az ilyen háborút a nemzetközi jogszabályok mind a kormányzat, mind a közvélemény általi tiszteletben tartása mellett és felelős magatartással kell megnyerni;

3.   határozottan elítéli a kínzás bármilyen alkalmazását, beleértve a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot is;

4.   emlékeztet, hogy az EU-Szerződés 6. cikke kötelezi az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az Emberi Jogok Európai Egyezménye által garantált és a tagállamok közös intézményi hagyományaiból fakadó alapvető jogokat, illetve azokat a nemzetközi kötelezettségeket és közös alapelveket, amelyek tiltják a kínzás alkalmazását;

5.   emlékeztet, hogy az EU-Szerződés 7. cikke előre rendelkezik afelől, hogy amennyiben bármely tagállam komolyan és tartósan megsérti az alapvető jogokat, vagy ennek veszélye fennáll, a Tanács felfüggeszthet bizonyos jogokat, többek között a Tanácsban való szavazás jogát, amint azt a Bizottság alelnöke, Frattini úr nemrégiben újból kijelentette;

6.   kifejezi mély aggodalmát a CIA-nak a terrorizmussal gyanúsítottak illegális elhurcolására, szállítására, titkos fogva tartására és kínzására vonatkozó állítások miatt, illetve a CIA állítólagos, az Európai Unió, a csatlakozó és a tagjelölt országok területén működő titkos börtönei miatt;

7.   hangsúlyozza, hogy az alapvető jogalkotási elvek teljes átláthatósága és kölcsönös tiszteletben tartása nélkülözhetetlen az EU és az USA közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés további erősítése érdekében;

8.   üdvözli az Európa Tanácsnak a fenti állításokra vonatkozó vizsgálatát, és sürgeti a tagállamokat, hogy minden ezzel kapcsolatos információt azonnal bocsássanak rendelkezésre;

9.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tisztázza az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, az Egyesült Államoknak "speciális" szállítási lehetőségeket biztosító 2003-as megállapodással kapcsolatos sajtójelentéseket;

10.   felkéri valamennyi érintett tagállamot, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést az eddig elhangzott feltételezések utáni nyomozás érdekében, és tájékoztassák a Bizottságot és az Európa Tanácsot minden szükséges információról;

11.   úgy véli, hogy Dick Marty, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének (PACE) előadójának vizsgálatával párhuzamosan és abból okulva, az Európai Parlamentnek le kell folytatnia saját parlamenti vizsgálatát, amelyet legalább az eljárási szabályzata 175. cikkének értelmében létrehozott ideiglenes bizottságon keresztül kell elvégeznie, felhasználva az alapvető jogok szakértői hálózatának szaktudását, többek között az alábbiak vizsgálata céljából:

   a) részt vett-e a CIA a magánzárkában tartott, minden törvényes joguktól vagy jogi tanácsadástól megfosztott, kegyetlen bánásmódnak vagy kínzásnak kitett, az EU területén – többek között repülővel és titkos börtönökön keresztül – szállított "fantomfoglyok" "rendkívüli kiadatásában";
   b) törvényesnek tekinthető-e ez a gyakorlat az Európai Unió területén az EU-Szerződés 6. cikke, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 2., 3., 5. és 6. cikke, illetve az EU és az USA közötti, kiadatási egyezmény és kölcsönös jogsegélyegyezmény szerint;
   c) voltak-e uniós polgárok vagy az Unió területén törvényesen tartózkodó személyek azok között, aki részt vettek a "rendkívüli kiadatási" műveletekben, az illegális fogva tartásban vagy kínzásban az EU területén állítólag végrehajtott titkos CIA-műveletek keretében;
   d) részt vettek-e vagy cinkossá váltak-e tagállamok, köztisztviselők vagy hivatalos minőségben eljáró személyek az egyének szabadságuktól való tudatos vagy be nem ismert megfosztásában, beleértve a kiadatást, szállítást, fogva tartást vagy kínzást, akár tevőlegesen, akár mulasztásból;

12.   elkötelezi magát, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikke értelmében eljárást kezd, amennyiben a vizsgálatok megerősítik az állításokat, hogy valamely tagállam támogatást nyújtott – akár tevőlegesen, akár mulasztásból – más kormányok nevében eljáró ügynökök számára ilyen cselekedetek végrehajtásához;

13.   felhívja az Európai Tanácsot, hogy 2005. december 16-17-i ülésén, tárgyalja meg e kérdéseket, és kéri, hogy a jelenlegi Egyesült királysági elnökség és a soron következő osztrák elnökség Josep Borrellel, az Európai Parlament elnökével közösen sürgősen vegye fel a szükséges kapcsolatot Condoleezza Rice-szal, az Egyesült Államok külügyminiszterével, az Egyesült Államok kongresszusával, a nemzeti parlamentekkel és az Európa Tanáccsal;

14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok, a csatlakozó és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak és az Egyesült Államok kongresszusa mindkét házának.

(1) HL L 181., 2003.7.19., 27. o.
(2) HL L 181., 2003.7.19., 34. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat