Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2205(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0344/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0344/2005

Viták :

PV 14/12/2005 - 14

Szavazatok :

PV 15/12/2005 - 5.21

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0531

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 69k
2005. december 15., Csütörtök - Strasbourg
Románia felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozásra
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása Románia felkészültségéről az Európai Unióhoz való csatlakozásra (2005/2205 (INI))

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel az Európai Tanács 2004. december 16‐17-i brüsszeli ülésén megfogalmazott elnökségi következtetésekre,

—  ‐ tekintettel a Románia és az Európai Unió közötti, 2005. április 25-én aláírt csatlakozási szerződésre,

—  ‐ tekintettel a Bizottságnak Románia csatlakozás terén tett előrehaladására vonatkozó, az 1998 és 2004 közötti időszakot felölelő rendszeres jelentéseire, valamint a Bizottság által a bővítés folyamatában elért előrehaladásról készített stratégiai dokumentumra (COM(2004)0657),

—  ‐ tekintettel a bővítési folyamat kezdete óta a mai napig elfogadott valamennyi korábbi állásfoglalására és jelentésére,

—  ‐ tekintettel Bulgáriának és Romániának az európai uniós csatlakozásra való felkészültségéről szóló 2005. október 25-i átfogó jelentésre (COM(2005)0534),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0344/2005),

A.   mivel 2000-ben Románia és Bulgária szerepelt az azóta tagállammá vált csatlakozó országok sorában, és mivel az Unió ötödik bővítése nem volt teljes, és teljessé tétele szükséges mind Románia, mind az Unió érdekében, a mindkét fél által vállalt kötelezettségeknek megfelelően,

B.   mivel a csatlakozási szerződés aláírása új szakaszt nyitott Románia Unióhoz való csatlakozása terén, mivel ettől fogva Románia megfigyelőként részt vesz az Európai Tanács és a Tanács munkájában, és mivel 2005. szeptember 26-án 35 román megfigyelő látott munkához a Parlamentben,

C.   mivel a Bizottság legutolsó jelentése óta jelentős előrelépések voltak megállapíthatók,

D.   mivel az előrehaladás bizonyos területeken nem volt kielégítő, és mivel Romániának azonnali lépéseket kell tennie e hiányosságok felszámolására annak érdekében, hogy 2007. január 1-jén csatlakozhasson az Unióhoz,

E.   mivel a csatlakozás távlati lehetősége reformokat serkentő hatékony erő, amely mozgósítja a politikai, gazdasági, társadalmi és civil élet különböző szereplőit,

F.   mivel a csatlakozás tényleges napja Románia felkészültségi állapotának alapos elemzését követően a Bizottság ajánlása alapján kerül majd meghatározásra,

1.   ismételten megerősíti, hogy Románia csatlakozása az Európai Unió és Románia közös célja, ami Bulgária csatlakozásával együtt lehetővé teszi az Unió ötödik ‐ a közép- és kelet-európai nagy felszabadítási mozgalom által ösztönzött ‐ bővítésének befejezését;

2.   fenntartja, hogy 2007. január 1-jén kívánja megvalósulni látni Románia és Bulgária csatlakozását, ha a csatlakozási szerződésben kikötött feltételek mindkét ország esetében teljesülnek;

3.   emlékeztet a Parlament és a Bizottság elnöke közötti levélváltásra a Parlament teljes bevonásáról a csatlakozási szerződésben foglalt bármely védzáradék igénybe vételének mérlegelésébe; rámutat, hogy a Parlament e kérdésekkel, különösen a csatlakozás időzítésével kapcsolatban a szükséges reformok végrehajtásának állása fényében, a bírósági rendszerre és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó csatlakozási feltételek tekintetében, és a Bizottság részletes helyzetértékelése alapján a jövő tavasszal foglal állást; elvárja ezért a Bizottságtól és Romániától, hogy e vonatkozásban szorosan működjön együtt a Parlamenttel;

4.   kifejezi óhaját is, hogy Románia és Bulgária csatlakozása egymással szolidaritásban történjék, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy mindkét ország csatlakozási kérelmét végül önmagában kell megvizsgálni és értékelni;

5.   rámutat, hogy az Unió által Romániától igényelt reformok mindkét fél érdekét szolgálják, lehetővé téve Románia számára a csatlakozás előnyeinek maradéktalan kihasználását és biztosítva a csatlakozás lehető legjobb feltételek közötti megtörténtét;

6.   elismeri, hogy Románia jelentős mértékben hozzájárul a tág értelemben vett délkelet-európai régió stabilitásához és folyamatos szerepet játszik a régió biztonságának és jólétének előmozdításában;

7.   tudomásul veszi Románia csatlakozásának előkészületeiről a Bizottság haladásról szóló jelentésében foglalt értékelést, és osztja annak következtetéseit;

  

ezzel összefüggésben:

   ‐ üdvözli a jelentős előrelépéseket, nevezetesen a szólásszabadság, az igazságszolgáltatás, a kisebbségek beilleszkedése, a gyermekek védelme, a tulajdon visszaszolgáltatása és a versenypolitika terén;
   ‐ rámutat, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket, különös tekintettel a közigazgatási reform befejezésére; a jogrendszer megfelelő működésének biztosítására; az állampolgárok és az intézmények közötti kapcsolatok egészséges és átlátható alapokra helyezésére; a bűnözés és az illegális kereskedelem elleni küzdelemre; a romák integrációjára és a közösségi vívmányok átvételének befejezésére;
   ‐ aggodalmát fejezi ki a bűnüldöző szervek személyzete által elkövetett rossz bánásmódról szóló jelentések miatt, amelybe beletartozik az erő túlzott, olykor halált okozó használata, melynek sok áldozata roma; felszólítja Romániát, hogy javítsa az ilyen esetek igazságügyi vizsgálatát;
   ‐ aggodalmát fejezi ki a több területen továbbra is fennálló késedelem miatt, mint a közigazgatási kapacitás javítása, a korrupció elleni harc és a közösségi vívmányoknak a mezőgazdaság bizonyos ágazataiban, a közbeszerzések és a környezetvédelem terén való átültetése;

8.   az egyik fő teendőnek tekinti a korrupció elleni küzdelmet, különösen a felső szinteken, az igazságszolgáltatási, bűnüldözési és közigazgatási szervek minden szintjén, és általában a nagymértékű korrupció ellen, amelyet minden szinten eltökélten kell vívni, a törvény szigorú alkalmazásával és büntetőeljárások sikeres végrehajtásával, ténylegesen tudatosítva e problémának és következményeinek súlyosságát;

9.   rámutat, hogy Románia külső határa az Európai Unió külső határává válik;

10.   hangsúlyozza az igazságszolgáltatási reform folytatásának szükségességét, tiszteletben tartva a cselekvési tervben kitűzött célokat és ütemtervet, a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokkal biztosítva a reform hatékony végrehajtását, nevezetesen az illegális kereskedelem elleni küzdelem terén (különös tekintettel a kábítószer-kereskedelemre és az emberkereskedelemre) és a pénzügyi ellenőrzés szigorításával;

11.   nyomatékosan ösztönzi a román parlamentet, hogy haladéktalanul fogadja el a kormány által javasolt módosított büntető törvénykönyvet, amelynek célja, hogy törölje a hírnévrontásra vonatkozó büntetőjogi előírásokat és összehangolja a törvénykönyvet az összes többi EU tagállam szabályozásával;

12.   úgy ítéli meg, hogy a függő igazságszolgáltatási ügyek számának csökkentése érdekében jelentős lépés lenne, ha a román parlament elfogadná a közvetítésről szóló törvényt;

13.   ugyancsak felhívja a figyelmet az emberi és anyagi erőforrások megerősítésének szükségességére, a határforgalom-kezelés és a határellenőrzés lényeges javítása, valamint az illegális kereskedelem, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni harc érdekében;

14.   megállapítja, hogy a szegénység a biztató gazdasági eredmények ellenére továbbra is rendkívül elterjedt és az életszínvonal jóval az Európai Unió átlaga alatt marad, ami fokozott kohéziós és szolidaritási erőfeszítéseket tesz szükségessé;

15.   különösen sürgősnek ítéli meg a közintézmények adminisztratív kapacitásának megerősítése érdekében teendő intézkedések meghozatalát, valamint pénzügyi igazgatási és ellenőrzési mechanizmus felállítását a folyósított hitelek hatékony módon történő és átlátható felhasználásának érdekében; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy továbbra is összehangolt és folyamatos erőfeszítésekre van szükség a közigazgatási reform érdekében, ami kulcsfontosságú a közösségi vívmányok sikeres átvétele szempontjából;

16.   javasolja, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési előcsatlakozási támogatásokat a fenntartható vidékfejlesztési programozást szolgáló partneri együttműködések létrehozására kellene összpontosítani, bevonva a civil társadalmat, valamint az állami és a magánszektort, elsősorban a LEADER megközelítés alulról felfelé irányuló módszerének alkalmazásával, amely jelenleg már az előcsatlakozási programok számára is rendelkezésre áll;

17.   felkéri a román kormányt további erőfeszítések megtételére a környezetvédelmi jogi szabályozás átültetése tekintetében; kéri a szomszédos országokkal való konzultációt és a szabályok szigorú alkalmazását a megfontolás alatt álló EU javaslatok szellemében (például a kitermelő iparágakból származó hulladék kezelése terén), különös tekintettel a jelentős környezeti hatásokkal járó nagyszabású bányászati projektekre, mint Verespatak esetében;

18.   utal a 2005 nyári árvíz katasztrofális következményeire, amely az elmúlt száz év legsúlyosabb áradása volt és időlegesen az ország több mint 60%-át sújtotta, jelentős károkat okozva és több régióban lerombolva sok ember otthonát; felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg, milyen mértékig használhatók fel az előcsatlakozási támogatási alapok az áradások által leginkább sújtott régiók lakosainak a megsegítésére;

19.   felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassák Romániának a Duna-delta egyedülálló környezeti értékeinek védelmére tett erőfeszítéseit, amely az UNESCO világörökség része, és amely az ukrán hatóságoknak a Duna Bisztroe mellékágában újrakezdett munkálatai miatt jelenleg veszélybe került;

20.   nyomatékosan felkéri Romániát az állat-egészségügyi jogszabályozás elfogadására és végrehajtására, az élelmiszerbiztonság biztosítása és az állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében;

21.   hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani a javak visszaszolgáltatásáról szóló törvény végrehajtását;

22.   ugyancsak sürgősnek ítéli meg a szellemi tulajdonjogokról szóló jogszabály végrehajtását a kalózmásolatok és a hamisítás megakadályozása érdekében;

23.   megelégedéssel veszi tudomásul a román hatóságok által a gyermekek védelme terén megvalósított javításokat, és sürgeti Románia kormányát, hogy rendezze a 2001. júniusi moratórium idején benyújtott nemzetközi örökbefogadási kérelmek ügyeit, biztosítva, hogy valamennyi esetet az ENSZ gyermekjogi egyezménye és az örökbefogadás jogállásáról szóló romániai törvény fényében vizsgálnak meg, azzal a céllal, hogy az országok közötti örökbefogadásra sor kerülhessen ‐ ha ez indokolt és szükséges ‐ a különleges esetekben;

24.   felhívja a figyelmet arra, hogy a szellemi fogyatékkal élő személyek védelmét sürgősen meg kell erősíteni, mert életkörülményeik és gondozási feltételeik még mindig nem kielégítők különösen a bentlakásos ápolásban részesülő értelmi fogyatékosok és mentális egészségi problémákkal élő személyek esetében; azonnali fellépést kér a román kormánytól a fogyatékosok számára létrehozott nagy bentlakásos intézmények megszüntetése és kisebb, kisközösségi alapú bentlakásos szolgáltatások kialakítása érdekében, a Bizottságtól származó jelentős elkülönített támogatás segítségével; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy minden szükséges intézkedést meg kell tenni a szellemi fogyatékosok mentális egészségéről és védelméről szóló 2002. évi törvény végrehajtása érdekében;

25.   megállapítja, hogy a diszkriminációellenes törvények bevezetése Romániában, valamint a roma lakosság javára elfogadott intézkedések előrelépést jelentenek ugyan a romák helyzetében, de úgy véli, hogy a beilleszkedésüket célzó erőfeszítéseket ‐ nevezetesen a romák elleni fajgyűlölet zéró-toleranciájára irányuló politika bevezetését és a minőségi oktatáshoz, valamint a munkaerőpiachoz történő jobb hozzáférésük biztosítását ‐ tovább kell erősíteni, gondoskodva a média teljes körű bevonásáról;

26.   elégedetlenségét fejezi ki a kisebbségi törvény elfogadásának folyamatos késése miatt; nyugtalanítónak tartja, hogy továbbra is diszkriminatív intézkedések vannak életben a választási törvényben és a kisebbség törvény tervezetében; a kisebbségi törvény mihamarabbi jóváhagyását kívánja, a politikai kritériumok tiszteletben tartásával;

27.   megismétli, hogy további intézkedésekre van szükség a magyar kisebbség védelmének biztosítása érdekében, a szubszidiaritás és az a kulturális autonómia elvének tiszteletben tartásával; felszólítja a román hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák fenn a magyar kisebbség felsőoktatását, biztosítva a szükséges pénzügyi eszközöket;

28.   felszólítja a Bizottságot, hogy szigorúan és tárgyilagosan folytassa a csatlakozásra való felkészülés ellenőrzését és nyújtson segítséget a román hatóságoknak vállalt kötelezettségeik teljesítésében, nem csak a vállalt kötelezettségek tekintetében, hanem azok helyi szinten történő megvalósítása szempontjából is, nem tévesztve szem elől a helyzet alakulását azokon a területeken, ahol a korábbi jelentések változtatásokat igényeltek;

29.   ismételten kifejezi kívánságát, hogy a Bizottságtól kapjon rendszeres tájékoztatást az ellenőrzési munkákról, továbbá teljes mértékben legyen bevonva a védzáradék esetleges alkalmazására vonatkozó döntés meghozatalába;

30.   jóváhagyja a Bizottság megközelítését, amely szerint a csatlakozás esetleges elhalasztására vonatkozó döntés meghozatala a Románia által mostantól 2006 tavaszáig elérendő eredmények alapján történik majd;

31.   megerősíti azt az erős politikai akarattal alátámasztott óhaját, hogy Románia csatlakozására 2007. január 1-jén kerüljön sor, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e szándék megvalósulása mindenekelőtt attól függ, képesek-e a román hatóságok a csatlakozási szerződésben előírt kötelezettségeik teljesítésére, ennek hiányában ugyanis a védzáradékok életbe lépnek;

32.   felszólítja a román hatóságokat, hogy Románia előírt ütemterv szerinti csatlakozásának lehetővé tétele érdekében kielégítő módon számolják fel a feltárt hiányosságokat;

33.   felszólítja az Unió azon tagállamait, amelyek még nem ratifikálták Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül tegyék meg;

34.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Románia kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat