Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0644/2005

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2005 - 13.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 197kWORD 57k
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
Stav lidských práv v Tibetu a Hongkongu
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Usnesení Evropského parlamentu o Tibetu a Hongkongu

Evropský parlament,

-   s odvoláním na svá předchozí usnesení o Tibetu a situaci v oblasti lidských práv v Číně,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 18. listopadu 2004(1), 13. ledna 2005(2) a 27. října 2005(3) o případu lámy Tändzina Delega Rinpočheho, který je vězněn a mučen a jehož život je tudíž ohrožen,

-   s ohledem na své usnesení o Hongkongu přijaté dne 19. prosince 2002(4),

-   s ohledem na společné prohlášení z osmé vrcholné schůzky EU a Číny, která se konala dne 5. září 2005,

-   vzhledem k tomu, že v dialogu EU a Číny o lidských právech nedošlo k žádnému pokroku,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

Tibet

A.   vzhledem k tomu, že čínské úřady vedou od října 2005 kampaň za tak zvanou "vlasteneckou výchovu", v rámci které nutí Tibeťany, aby podepsali prohlášení označující Jeho Svatost dalajlámu za nebezpečného separatistu a Tibet za "součást Číny",

B.   vzhledem k tomu, že v říjnu 2005 v klášteře Drepung v Lhase za záhadných a neobjasněných okolností během setkání uspořádaného za účelem "vlastenecké výchovy" zemřel mladý tibetský mnich Ngawang Jangchub,

C.   vzhledem k tomu, že pět tibetských mnichů z kláštera Drepung v Lhase, kteří odmítli prohlášení podepsat, bylo 23. října 2005 zatčeno a umístěno do internačních středisek čínské státní bezpečnosti ve městech, z nichž pocházejí, a bylo zřejmě podrobeno mučení,

D.   vzhledem k tomu, že dosud není jasné, zda bylo zatčeno více takových osob, které se postavily na odpor,

E.   vzhledem k tomu, že proti uvěznění těchto mnichů nenásilně protestovalo více než čtyři sta tibetských mnichů z klášteru Drepung v Lhase a řada z nich byla násilím Čínskou lidovou ozbrojenou policií a zvláštními jednotkami čínské státní bezpečnosti přinucena k ústupu,

F.   vzhledem k tomu, že klášter Drepung v Lhase byl i se svými tisícovkami obyvatel hermeticky uzavřen zvláštními jednotkami a od 25. listopadu 2005 nebylo nikomu dovoleno vstoupit do jeho prostor, ani je opustit,

G.   vzhledem k tomu, že Tändzin Deleg Rinpočhe je stále vězněn a jeho zdravotní stavem je nejasný,

H.   vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj Výboru pro lidská práva Organizace spojených národů věnující se otázkám mučení a jiného surového, nelidského či potupného zacházení či trestání Manfred Nowak, který pobýval v Číně od 20. listopadu do 2. prosince 2005, potvrdil na základě informací, jež během své mise získal, že v Číně se používala a používá řada mučících metod a mučení je podle jeho názoru v Číně dosud rozšířené,

Hongkong

I.   vzhledem k tomu, že v neděli 4. prosince 2005 vyšly v Hongkongu desítky tisíc osob na protestní pochod a požadovaly zavedení plně demokratického systému,

J.   bera v úvahu skutečnost, že předsedu výkonné rady Hongkongu nyní jmenuje komise tvořená přibližně osmi sty obyvateli Hongkongu, které vybírají čínské úřady,

K.   vzhledem k tomu, že podle článků 45 a 68 základního zákona Hongkongu by měl být předseda výkonné rady, stejně jako všichni členové legislativní rady, nakonec volen ve všeobecných volbách,

Tibet

1.   požaduje, aby vláda Čínské lidové republiky (ČLR) objasnila okolnosti úmrtí mladého tibetského mnicha Ngawanga Jangchuba, k němuž došlo v říjnu 2005 během setkání v rámci kampaně za "vlasteneckou výchovu";

2.   je hluboce znepokojen zdravotním stavem pěti mnichů zatčených dne 23. listopadu 2005 v klášteře Drepung;

3.   naléhavě žádá vládu Čínské lidové republiky o jejich okamžité propuštění z internačních středisek čínské státní bezpečnosti;

4.   vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby poskytla veškeré informace o podmínkách, v nichž jsou zadržováni, zejména se zřetelem k údajnému mučení a případnému zatčení více osob;

5.   naléhavě vládu žádá, aby okamžitě zastavila blokádu kláštera Drepung v Lhasu;

6.   naléhavě žádá čínské úřady, aby ukončily kampaň za "vlasteneckou výchovu" a aby na nenásilné protestní akce reagovali úměrně a neporušovaly lidská práva používáním fyzické síly k potlačení těchto protestů;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby tento problém čínským úřadům v rámci dialogu EU a Číny o lidských právech důrazně připomněly; očekává, že tento dialog bude účinnější a povede k podstatnému zlepšení neutěšeného stavu lidských práv v Číně;

8.   opět požaduje okamžité propuštění Tändzina Delega Rinpočheho;

9.   potvrzuje svou výzvu ke zrušení trestu smrti a k okamžitému zavedení moratoria na trest smrti v Číně;

10.   naléhá na vládu ČLR, aby vyslyšela výzvy mezinárodního společenství ke zlepšení stavu lidských práv v Číně a zaručila svobodu náboženství, svobodu projevu a politického přesvědčení a zejména aby propustila všechny vězně odsouzené z důvodu jejich náboženského působení;

11.   opět vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby zlepšila podmínky věznění v čínských vězeních, zastavila a zrušila mučení vězňů, ukončila neustálé porušování lidských práv tibetského národa a jiných menšin a zajistila dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv a humanitárního práva;

12.   vyzývá Radu a členské státy, aby zachovaly embargo EU na obchod se zbraněmi s ČLR a neoslabily stávající omezení prodeje zbraní;

13.   vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby pokračovala v dialogu se zástupci dalajlámy;

14.   naléhavě žádá konferenci předsedů, aby jeho Svatost dalajlámu pozvala, k Evropskému parlamentu v průběhu roku 2006;

Hongkong

15.   připomíná, že základní zákon Hongkongu obsahuje ustanovení, na jejichž základě by měl být předseda výkonné rady Hongkongu volen ve všeobecných volbách;

16.   úřady Hongkongu vyzývá, aby:

   - stanovily termíny všeobecných voleb, které by byly přijatelné pro všechny demokratické politické strany i pro veřejnost;
   - zrušily systém jmenování uplatňovaný v oblastní radě;
   - nahradily systém voleb profesními organizacemi systémem voleb jednotlivců za volební okrsky legislativní rady;
   - rozšířily okruh voličů volební komise;

17.   se zájmem očekává situaci, kdy předseda výkonné rady a všichni členové legislativní rady budou voleni volebním systémem založeným na zásadách pluralitní demokracie, odpovědnosti vlády vůči legislativním orgánům a skutečné a účinné správy věcí veřejných, což bude opravdovým přínosem pro všechny obyvatele Hongkongu;

o
o   o

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Čínské lidové republiky, stálému výboru Národního lidového shromáždění, předsedovi výkonné rady a legislativní radě Hongkongu, guvernérovi provincie Sečuán a vrchnímu prokurátorovi lidové prokuratury sečuánské provincie.

(1) Úř. věst. C 201 E, 18.8.2005, s. 122.
(2) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 158.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2005)0416.
(4) Úř. věst. C 31 E, 5.2.2004, s. 261.

Právní upozornění - Ochrana soukromí