Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 7. juni 2005 - Strasbourg
 Transeuropæiske net på energiområdet ***I
 Energieffektivitet og energitjenester ***I
 Opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I
 Genforsikringsvirksomhed ***I
 Støtte til udvikling af landdistrikterne *
 Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet *
 Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger *
 Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig
 EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme
 Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion
 Beskyttelse af kritisk infrastruktur
 Bekæmpelse af finansiering af terrorisme
 Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger
Tekster (773 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik