Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg
 Richtsnoeren voor Trans-Europese netwerken in de energiesector ***I
 Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I
 Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I
 Herverzekering ***I
 Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) *
 Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *
 Samenwerking met betrekking tot terroristische misdrijven *
 Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding
 EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme
 Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen
 Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding
 Strijd tegen de financiering van het terrorisme
 Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard
Teksten (829 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid