Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 7 czerwca 2005 r. - Strasburg
 Transeuropejskie sieci energetyczne ***I
 Wydajność energii końcowej ***I
 Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I
 Reasekuracja ***I
 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW *
 Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych *
 Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych *
 Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych
 Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
 Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź
 Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem
 Walka z finansowaniem terroryzmu
 Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym
Teksty (809 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności