Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 7. júna 2005 - Štrasburg
 Transeurópske siete v energetike ***I
 Účinnosť konečnej spotreby energie a energetické služby ***
 Infraštruktúra pre priestorové informácie v spoločenstve (INSPIRE) *** I
 Zaistenie ***I
 Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom FEADER *
 Výmena informácií a správ (závažné trestné činy vrátane terorizmu) *
 Výmena informácií o teroristických trestných činoch *
 Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom
 Akčný plán Európskej únie na boj proti terorizmu
 Teroristické útoky: predchádzanie, príprava a reakcia
 Ochrana najdôležitejšej infraštruktúry
 Boj proti financovaniu terorizmu
 Výmena informácií a spolupráca v oblasti teroristických trestných činov
Texty (781 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia