Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg
 Riktlinjer för transeuropeiska energinät **I
 Effektiv slutanvändning av energi ***I
 Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (Inspire) ***I
 Återförsäkring ***I
 Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU *
 Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd *
 Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott *
 Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning
 EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism
 Terroristattacker, förebyggande arbete, beredskap och insatser
 Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen
 Kampen mot finansiering av terrorism
 Uppgifts och underrättelseutbyte avseende terroristbrott
Texter (790 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy