Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
 Ochrana cestujících ve vozidle v případě nárazu ***
 Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních
 Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II
 Vytvoření Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek ***I
 Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti ***
 Fond soudržnosti
 Evropský fond pro regionální rozvoj ***I
 Evropské sdružení pro přeshraniční spolupráci ***I
 Evropský sociální fond ***I
 Evropský rybářský fond *
 Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti práce a zaměstnání***I
 Právo použitelné na mimosmluvní závazky ("ŘÍM II") ***I
 Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek *
 Dohodovací řízení (rozpočet 2006)
 Úloha žen v Turecku
 Evropská unie a Irák - Rámec pro zapojení
 Celosvětová akce boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí
Texty (692 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí