Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
 Typegodkendelse af køretøjer ***
 Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
 Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***II
 Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I
 EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ***
 Samhørighedsfonden
 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ***I
 Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) ***I
 Den Europæiske Socialfond ***I
 Den Europæiske Fiskerifond *
 Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv ***I
 Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II) ***I
 UNECE's protokol om forureningsstoffer *
 Samrådsprocedure (budget 2006)
 Kvindernes rolle i Tyrkiet
 EU og Irak - Rammen for et engagement
 Fattigdom
Tekster (674 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik