Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 6. juuli 2005 - Strasbourg
 ÜRO/EMK määrused: sõitjate kaitstus ***
 Elektri- ja elektroonilistes seadmetes kasutatavad ohtlikud ained
 Arvutitel põhinevate leiutiste patenditavus ***II
 Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomine ***I
 Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond ***
 Ühtekuuluvusfond
 Euroopa Regionaalarengu Fond ***I
 Euroopa piiriülese koostöö rühmitus***I
 Euroopa Sotsiaalfond ***I
 Euroopa Kalandusfond *
 Võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes***I
 Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***I
 ÜRO-EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta *
 Lepitusmenetlus (2006. aasta eelarve)
 Naiste roll Türgis
 Euroopa Liit ja Iraak - suhete arendamise raamistik
 Ülemaailmne üleskutse: vaesuse minevikuks muutmine
Tekstid (650 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika