Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 6 juli 2005 - Straatsburg
 VN/ECE-reglementen: bescherming van inzittenden ***
 Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten
 Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II
 Instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen ***I
 EFRO, ESF en Cohesiefonds ***
 Cohesiefonds
 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I
 Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I
 Europees Sociaal Fonds ***I
 Europees Visserijfonds *
 Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op gebied van werkgelegenheid en beroep ***I
 Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I
 VN-ECE-Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen *
 Overlegprocedure (begroting 2006)
 Rol van vrouwen in Turkije
 De Europese Unie en Irak - een raamwerk voor engagement
 Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren
Teksten (720 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid