Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 6 lipca 2005 r. - Strasburg
 Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku kolizji ***
 Substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
 Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II
 Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ***I
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności***
 Fundusz Spójności
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I
 Utworzenie Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej (EUWT) ***I
 Europejski Fundusz Socjalny ***I
 Europejski Fundusz Rybołówstwa *
 Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I
 Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I
 Protokół EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń *
 Procedura pojednawcza (budżet na rok 2006)
 Rola kobiet w Turcji
 UE/Irak - podstawy zaangażowania
 Światowy Apel o Działania na rzecz Walki z Ubóstwem
Teksty (705 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności