Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 6. júla 2005 - Štrasburg
 OSN: Schválenie motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade zrážky ***
 Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach
 Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II
 Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok ***I
 Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond.***
 Kohézny fond
 Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I
 Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I
 Európsky sociálny fond ***I
 Európsky fond rybného hospodárstva *
 Rovnaké príležitosti mužov a žien v otázkach zamestnania a práce ***I
 Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***I
 Protokol EHK OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok *
 Zmierovacie konanie (rozpočet 2006)
 Úloha žien v Turecku
 Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť
 Celosvetová výzva: urobiť chudobu vecou minulosti
Texty (707 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia