Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
 Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu *
 Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) ***I
 Dohoda o přidružení ES/Švýcarsko: určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl *
 Dohoda o přidružení EU-ES/Švýcarsko: Schengenské acquis *
 Dohoda mezi ES a Kanadou o zpracovávání předběžných informací o cestujících API/PNR *
 Politická situace a nezávislost médií v Bělorusku
 Budoucnost Balkánu deset let po Srebrenici
 Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě
 Svět bez min
 Důsledky činností v oblasti poskytování půjček v rozvojových zemích
 Provádění akčního plánu Společenství pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT)
 Zúčtování a vypořádání v Evropské unii
 Proces přistoupení Bulharska a Rumunska
 Zimbabwe
 Obchod s dětmi v Guatemale
 Lidská práva v Etiopii
 Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie *
 Dotace na vývoz živého dobytka do třetích zemí
Texty (257 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí