Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
 Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
 Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***I
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας για την εξέταση της αίτησης ασύλου *
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν *
 Συμφωνία ΕΚ/Καναδά για την επεξεργασία των εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες *
 Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορρωσία
 Το μέλλον των Βαλκανίων δέκα χρόνια μετά τη Σρεμπρένιτσα
 Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και την Ταϊβάν, καθώς και η ασφάλεια στην Άπω Ανατολή
 Kόσμος χωρίς νάρκες
 Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT)
 Εκκαθάριση και διακανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Πρόοδος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην πορεία προς την προσχώρηση
 Ζιμπάμπουε
 Εκμετάλλευση των παιδιών στη Γουατεμάλα
 Ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία
 Γεωργία των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης *
 Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε τρίτες χώρες
Κείμενα (430 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου