Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
 Europoli töötajate põhipalgad ja toetused *
 Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I
 EÜ ja Šveitsi vaheline leping (varjupaigataotlus) *
 ELi, EÜ ja Šveitsi vaheline leping (Schengen) *
 EÜ ja Kanada kokkulepe reisijate andmete kohta *
 Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes
 Balkani riikide tulevik 10. aastat peale Srebrenicat
 Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani vahelised suhted ning julgeolek Kaug-Idas
 Miinivaba maailm
 Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades
 Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus
 Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus
 Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess
 Zimbabwe
 Laste kohtlemine Guatemalas
 Etioopia
 Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades *
 Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel
Tekstid (239 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika