Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 6. září 2005 - Štrasburk
 Protokol k Euro-středomořské dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se zohledňuje rozšíření Evropské unie ***
 Protokol k Euro-středomořské dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou, který zohledňuje rozšíření Evropské unie ***
 Protokol k Euro-středomořské dohodě mezi Evropskou unií a Jordánskem, který zohledňuje rozšíření Evropské unie ***
 Společná organizace trhu se surovým tabákem *
 Prezentace ekologického zemedělství na zemědělských produktech a potravinách *
 Zavedení a využívání evropského programu družicové radionavigace ***I
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Libanonem o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gruzií o některých aspektech leteckých služeb *
 Údaje týkající se rybolovných činností a zařízení pro dálkové snímání *
 Dohoda mezi ES a Albánskou republikou o navrácení osob s nedovoleným pobytem *
 Přístup k zahraniční pomoci Společenství *
 Nakládání s odpady z těžebního průmyslu ***II
 Program PROGRESS ***I
 Textilie a oděvy po roce 2005
 Televize bez hranic
Texty (293 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí