Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 8 september 2005 - Strasbourg
 Naturkatastrofer (bränder och översvämningar)
 Grundläggande riktlinjer för en hållbar europeisk turism
 Europaskolor
 Turism och utveckling
 Hungersnöd i Niger
 Kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, särskilt avseende religionsfriheten
 Politiska fångars situation i Syrien
 Allvarliga och försummade sjukdomar i utvecklingsländer
Texter (163 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy