Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 28 september 2005 - Straatsburg
 Start van de onderhandelingen met Turkije
 Toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen ***I
 Kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen ***I
 Wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I
 Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap ***I
 Certificering van treinpersoneel belast met de besturing van locomotieven en treinen ***I
 Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer ***I
 25ste verjaardag van "Solidarność" en haar boodschap voor Europa
 De rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling
 Versterkt partnerschap voor ultraperifere regio's
Teksten (1705 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid