Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 listopada 2005 r. - Strasburg
 Program rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania ICT ***I
 Publiczny radiowy system przywoławczy ***I
 Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym *
 Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu *
 Wspólna organizacja rynku wina *
 Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii *
 Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w 2006 r. ***I
 Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE ***I
 Węgorz europejski
 Ewentualne naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
 Społeczny wymiar globalizacji
Teksty (128 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności