Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg
 Europees Chemicaliënagentschap, chemische stoffen, persistente organische stoffen (REACH) ***I
 Aanpassingen aan REACH ***I
 Wapenuitvoer
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds
 Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2005
 Non-proliferatie van massavernietigingswapens
 Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied
 Recente uitlatingen van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran
 Toegang tot humanitaire hulp in Kashmir
 Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larrañaga)
 Birma/Myanmar
 Ontwikkelingsstrategie voor Afrika
 Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie "De Europese consensus"
Teksten (910 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid