Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 1. detsember 2005 - Brüssel
 EÜ ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vaheline leping ***
 Euroregioonid
 Andrzej Pęczaki parlamendiliikme puutumatuse kaitse taotlus
 Giovanni Claudio Fava parlamendiliikme puutumatuse kaitse taotlus
 Paranduseelarve nr 6/2005 projekt (muudatusettepanek)
 Paranduseelarve nr 6/2005
 Eelarvedistsipliin
 Farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimine ***I
 Linnugripp *
 Kulutused veterinaaria valdkonnas *
 Eurotsooni laienemine *
 Ühine käibemaksusüsteem *
 Käibemaksu tagastamine *
 Euroopa Liidu reguleerivad asutused
 WTO konverentsi ettevalmistamine
 Inimõigused Kambodžas, Laoses ja Vietnamis
 Olümpiarahu
 Areng ja sport
 Komisjoni heakskiitmise suunised
 Konkurentsieeskirjade kohaldamine meretranspordi suhtes
 Elektrooniline side
 Töömahukatele teenustele kohaldatav vähendatud käibemaksumäär
Tekstid (295 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika