Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 1 december 2005 - Brussel
 Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding ***
 Rol van "Euroregio's" bij de ontwikkeling van het regionaal beleid
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Pęczak
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava
 Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (Amendement)
 Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005
 Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline
 Vervaardiging van farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen ***I
 Bestrijding van aviaire influenza *
 Uitgaven op veterinair gebied *
 Euro (juridisch kader voor de uitbreiding van de Eurozone) *
 Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief *
 Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen *
 Europese regelgevende agentschappen
 Voorbereiding van de WTO-conferentie
 Mensenrechten
 Olympisch bestand
 Ontwikkeling en sport
 Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie
 Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer *
 Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten *
 BTW voor arbeidsintensieve diensten
Teksten (328 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid