Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel
 Avtal mellan EG och Sydafrika ***
 Euroregioner
 Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet
 Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (Ändringsförslag)
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2005
 Budgetdisciplin
 Tvångslicensiering av läkemedelspatent ***I
 Aviär influensa *
 Utgifter inom veterinärområdet *
 Utvigdning av euroområdet *
 Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning *
 Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat *
 EU:s tillsynsmyndigheter
 Förberedelse inför WTO:s konferens
 Mänskliga rättigheter
 Olympisk fred
 Utveckling och sport
 Godkännande av kommissionen
 Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter
 Elektronisk kommunikation
 Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster
Texter (317 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy