Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
 Využití nástroje pružnosti
 Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2006 (všechny oddíly)
 Programy kontroly rybolovu *
 Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***II
 Strojní zařízení ***II
 Výroční účetní a konsolidované účetní závěrky některých druhů společností ***I
 Práva osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě ***I
 Opatření ve prospěch zemí, které podepsaly protokol o cukru ***I
 Protokol k Dohodě o rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou *
 Financování společné politiky rybolovu, mořské právo *
 Poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii *
 Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006
 Lidská práva a svoboda tisku v Tunisku a vrcholná světová schůzka o informační společnosti v Tunisu
 Podpora ochrany spotřebiletů v nových členských státech
 Úloha přímé státní pomoci jako nástroje regionálního rozvoje
 Strategie rozvoje
 Domnělé užívání evropských zemí ze strany CIA k převozu a nelegálnímu zadržování vězňů
 Připravenost Bulharska na přistoupení k Evropské unii
 Připravenost Rumunska na přistoupení k Evropské unii
 Ženská sdružení: rybolov, zemědělství a rozmanitost
 Stav lidských práv v Tibetu a Hongkongu
 Lidská práva v Rusku
 Situaci v Etiopii a nový pohraniční konflikt
Texty (750 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí