Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0195(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0407/2005

Ingediende teksten :

A6-0407/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/01/2006 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0003

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 31k
Dinsdag 17 januari 2006 - Straatsburg
Opneming van de Maldiven in de lijst van bestreken landen, na de tsunami van december 2004 in de Indische Oceaan *
P6_TA(2006)0003A6-0407/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2000/24/EG met het oog op de opneming van de Maldiven in de lijst van bestreken landen naar aanleiding van de tsunami van december 2004 in de Indische Oceaan (COM(2005)0460 – C6-0319/2005 – 2005/0195(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0460)(1),

–   gelet op artikel 181 A van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0319/2005),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0407/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid