Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0026/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.9
CRE 18/01/2006 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 292kWORD 54k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - Στρασβούργο
Αφγανιστάν
P6_TA(2006)0017RC-B6-0026/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν,

–   έχοντας υπόψη το νέο κοινοβούλιο που συγκροτήθηκε στο Αφγανιστάν στις 19 Δεκεμβρίου 2005, μετά τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την εκ των πραγμάτων περάτωση, με την ανάδειξη Εθνοσυνέλευσης, της διαδικασίας που ξεκίνησε με τις συμφωνίες της Βόννης στις 5 Δεκεμβρίου 2001,

–   έχοντας υπόψη την εκλογή επαρχιακών συμβουλίων και στις 34 επαρχίες της χώρας,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Αφγανιστάν, η οποία υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 16 Νοεμβρίου 2005 και αφορά την ανάληψη υποχρέωσης για τη σύναψη νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν,

–   έχοντας υπόψη την έναρξη της διεθνούς διάσκεψης στο Λονδίνο, στις 31 Ιανουαρίου 2006, για τη θέσπιση κοινού συμφώνου για το Αφγανιστάν κατόπιν των συμφωνιών της Βόννης, το οποίο θα αφορά τη στήριξη εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σε θέματα ασφάλειας, διακυβέρνησης και ανάπτυξης στο Αφγανιστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη τη θέσπιση νέου Συντάγματος τον Ιανουάριο του 2004, τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2004 και τη διεξαγωγή εθνικών και επαρχιακών εκλογών τον Σεπτέμβριο του 2005 –με τη συμμετοχή εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και στις δύο– που αποτελούν σημαντικά βήματα της μεταβατικής διαδικασίας για την καθιέρωση αντιπροσωπευτικότερων και δημοκρατικότερων θεσμών, που θα συμβάλει στη διαμόρφωση ειρηνικού και βιώσιμου μέλλοντος για το Αφγανιστάν μετά από μια εικοσιπενταετία συγκρούσεων και καταπίεσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα στο Αφγανιστάν, κυρίως στις νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες, όπου παραμένει αναγκαία η διεθνής παρουσία προκειμένου να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και να αποκατασταθεί η ειρήνη σε ολόκληρη τη χώρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις για λόγους φύλου, που γνώρισαν πρωτοφανή επίπεδα υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπως ο κατ" οίκον περιορισμός και ο εξαναγκασμός σε γάμο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή οπίου και ηρωίνης εγκυμονεί τον κίνδυνο να αποτελέσει μόνιμο παράγοντα επιρροής των πολιτικών πραγμάτων της χώρας, να αποδυναμώσει την κοινωνία και να στρεβλώσει την εύθραυστη οικονομία, δημιουργώντας παράλληλα διεφθαρμένα ισχυρά κυκλώματα ναρκωτικών,

1.   εκφράζει τη συμπάθειά του προς το λαό του Αφγανιστάν, ο οποίος καθ" όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Βόννης, και ιδίως στις δύο εκλογές, επέδειξε πρωτοφανή θέληση να υπερβεί τις δυσκολίες της μεταπολεμικής κατάστασης και προσήλωση στην ειρήνη και την οικοδόμηση της δημοκρατίας·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία των πρόσφατων εκλογών, η οποία αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητά τους και τις επιχειρησιακές προκλήσεις, όπως επιβεβαίωσε και η Αποστολή Παρακολούθησης των Εκλογών της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την εκλογική διαδικασία, σκοτώθηκαν οκτώ υποψήφιοι, όπως επίσης και ορισμένοι εκλογικοί υπάλληλοι, κληρικοί και άλλοι, καθώς και για το γεγονός ότι η Αποστολή Παρακολούθησης των Εκλογών της ΕΕ κατέγραψε παρατυπίες και νοθεία σε ορισμένες επαρχίες·

3.   επικροτεί το γεγονός ότι οι γυναίκες υποψήφιοι αποτελούσαν το 10% περίπου του συνολικού αριθμού των υποψηφίων και ότι, χάρη στο σύστημα σύμφωνα με το οποίο ορισμένες έδρες προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες, οι γυναίκες κατέλαβαν το 27,3% των εδρών της Wolesi Jirga (Κάτω Βουλή) και περίπου το 30% των εδρών του Επαρχιακού Συμβουλίου· θεωρεί ότι ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να διευκρινισθεί, προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι ο αριθμός των εδρών που προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες αποτελούν το ελάχιστο και όχι το μέγιστο όριο εδρών που διατίθενται σε γυναίκες·

4.   πιστεύει ότι, μετά τις εκλογές αυτές, οι αφγανικές αρχές στο σύνολό τους –κυρίως όμως το αξίωμα του Προέδρου, η Κυβέρνηση, η Εθνοσυνέλευση και τα Επαρχιακά Συμβούλια– αναδεικνύονται με πλήρη λαϊκή νομιμοποίηση, και ότι πρέπει τώρα οι προσδοκίες του αφγανικού λαού να ευοδωθούν από καλή διακυβέρνηση με δημοκρατική ευθύνη, αρχής γενομένης από την πραγματοποίηση βιώσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού και τη λήψη αξιόπιστων μέτρων για την ισότητα μεταξύ των φύλων και των εθνοτήτων·

5.   πιστεύει ότι το Αφγανιστάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αποτελεί πλέον σημαντική χώρα για ολόκληρη την περιοχή από άποψη εκδημοκρατισμού, και καλεί, συνεπώς, τη διεθνή κοινότητα χορηγών, και ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη του Λονδίνου, να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός αυτό·

6.   υπογραμμίζει, δεδομένων των επειγουσών αναγκών του πληθυσμού του Αφγανιστάν, τη σημασία της εξομάλυνσης του συντονισμού μεταξύ των χορηγών, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των χρονοβόρων διαδικασιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα Ηνωμένα Έθνη να ηγηθούν του συντονισμού αυτού και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε κοινή προσέγγιση για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα του αφγανικού λαού·

7.   εκτιμά ότι, στη μελλοντική εταιρική μας σχέση με το Αφγανιστάν, πρέπει να δοθεί πιο μεγάλη έμφαση στην ιδέα ενός Αφγανιστάν "ιδιοκτήτη" και στην ανάθεση μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στις αρχές του Αφγανιστάν και στην κοινωνία των πολιτών για να προβούν στις στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη της χώρας τους, ενώ η ΕΕ θα συνδέει πιο άμεσα την βοήθεια με την απόδοση, και ιδίως με τη χρηστή διακυβέρνηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων·

8.   επιμένει να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός στο Αφγανιστάν, και ζητεί οι διεθνείς οργανώσεις που διαχειρίζονται τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ να επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πηγές των κεφαλαίων τους· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσφέρει άμεση και συγκεκριμένη συμβολή, προσφέροντας δυνατότητες κατάρτισης για τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου και τους κοινοβουλευτικούς·

9.   συμφωνεί με την ανάγκη να καθοριστεί η διαδικασία "μετά τη Βόννη" και υποστηρίζει τη διεξαγωγή διάσκεψης χορηγών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο Λονδίνο, τον Ιανουάριο του 2006, προκειμένου να εκτιμηθεί η πολιτική και οικονομική στήριξη που χρειάζεται η προσωρινή "Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης του Αφγανιστάν" την οποία θα παρουσιάσει η κυβέρνηση της χώρας· εκτιμά ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να δώσει έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς και σε ειδικούς στόχους όπως:

   στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και του κράτους δικαίου·
   στη διακυβέρνηση και την οικοδόμηση θεσμών και, ιδίως, στη λειτουργικότητα της διοίκησης, στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος που πρέπει να είναι ικανό να ενεργήσει κατά της διαδεδομένης διαφθοράς και στη οργάνωση καλώς εκπαιδευμένου αστυνομικού σώματος, δεδομένου ότι η σταθερότητα στο Αφγανιστάν σήμερα απειλείται περισσότερο εκ των ένδον παρά έξωθεν·
   στη δημιουργία συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, ώστε να καθοριστούν οι ρόλοι και οι εξουσίες κάθε θεσμικού οργάνου, και στην προώθηση της πολιτικής πολυφωνίας·

10.   επιβεβαιώνει την ανάγκη αντιμετώπισης του Αφγανιστάν σε περιφερειακό πλαίσιο· ζητεί, προς τούτο, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν πολιτική για τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στην περιοχή·

11.   εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πρόσφατη προσχώρηση του Αφγανιστάν στον SAARC (Νοτιοασιατικός Σύνδεσμος Περιφερειακής Συνεργασίας) και, στο περιφερειακό αυτό πλαίσιο, παροτρύνει όλα τα γειτονικά κράτη να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία του Αφγανιστάν·

12.   θεωρεί σκόπιμη την καθιέρωση, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Αφγανικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να είναι σε θέση να επηρεάσει θετικά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στο Αφγανιστάν·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της σύναψης συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Αφγανιστάν, προκειμένου να στηριχθεί και ενισχυθεί η συνεργασία με τη χώρα αυτή·

14.   καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες εις βάρος αμάχων, αστυνομικών, εγχώριου προσωπικού βοήθειας και στρατιωτών των διεθνών δυνάμεων, και συγχαίρει τον αφγανικό λαό, ιδίως δε τις αφγανές γυναίκες, που αψηφώντας τον εκφοβισμό και τις απειλές έλαβαν μέρος στις εκλογές, ως υποψήφιες, μέλη εφορευτικών επιτροπών, τοπικοί παρατηρητές ή ψηφοφόροι·

15.   επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχίσουν οι αφγανικές αρχές, σε συνεργασία με τη διεθνή στρατιωτική δύναμη που διεξάγει επιχειρήσεις στη χώρα, να καταπολεμούν την τρομοκρατία και να θέσουν τέρμα στο καθεστώς των φατριών·

16.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδεχόμενη ανάπτυξη της Διεθνούς Επικουρικής Δύναμης Ασφαλείας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νότιων επαρχιών, και υποστηρίζει τα σχέδια για ενιαία –ή περισσότερο ολοκληρωμένη– διοικητική διάρθρωση για όλες τις επιχειρήσεις των διεθνών δυνάμεων στο Αφγανιστάν· ζητεί να επιλυθεί το πρόβλημα των επιλεγόμενων caveats (γραπτών περιορισμών όσον αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων) τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών ομάδων στη χώρα·

17.   καταδικάζει τη μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων, που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ μετά την εισβολή στο Αφγανιστάν το 2002, στο παράνομο κέντρο κράτησης του Γκουαντανάμο, όπου τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης από το προσωπικό των ΗΠΑ αποτελούν, σύμφωνα με πολυάριθμες μαρτυρίες, συνήθειες πρακτικές, και ζητεί το άμεσο κλείσιμό του·

18.   εκφράζει την πεποίθηση ότι η λαϊκή στήριξη είναι αναγκαία για την επιτυχή καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές δυνάμεις να αναθεωρήσουν τους κανόνες εμπλοκής και να εξετάσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση τόσο του επιπέδου ασφάλειας όσο και της προστασίας των αμάχων που πλήττονται από τη στρατιωτική δράση στις περιοχές των συγκρούσεων, και να σέβονται πλήρως τη Σύμβαση της Γενεύης· καλεί τις ΗΠΑ να κλείσουν κάθε μυστική "σκοτεινή" φυλακή στη χώρα·

19.   εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών –όπως περιγράφεται από την πρόσφατη έρευνα για το αφγανικό όπιο του 2005 της Υπηρεσίας του ΟΗΕ κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος, ιδίως υπό το πρίσμα των τελευταίων στατιστικών στοιχείων για την εγχώρια κατανάλωση ηρωίνης– που εγκυμονεί τον κίνδυνο εξάπλωσης του HIV/AIDS στην περιοχή·

20.   εφιστά την προσοχή στο εξαιρετικά υψηλό κόστος και στις σοβαρές ελλείψεις, από άποψη αποτελεσματικότητας, της στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξάλειψη και σε εναλλακτικούς πόρους διαβίωσης, και καλεί όλους τους συμμετέχοντες στην προαναφερθείσα Διάσκεψη του Λονδίνου να λάβουν υπόψη την πρόταση για εγκεκριμένη παραγωγή οπίου για ιατρικούς σκοπούς, που έχει επιτραπεί ήδη σε διάφορες χώρες·

21.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Προεδρία της Διάσκεψης του Λονδίνου, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο του Αφγανιστάν, στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών και του SAARC, και στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, όλων των χωρών του SAARC, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ουζμπεκιστάν, του Τουρκμενιστάν, του Τατζικιστάν και της Κίνας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου