Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0027/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0027/2006

Συζήτηση :

PV 16/01/2006 - 18
CRE 16/01/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 296kWORD 66k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - Στρασβούργο
Κλιματικές αλλαγές
P6_TA(2006)0019B6-0027/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την 11η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την παράλληλη πρώτη συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών του προσαρτώμενου στη σύμβαση αυτή Πρωτοκόλλου του Κυότο, που πραγματοποιήθηκαν αμφότερες στο Μόντρεαλ, τον Δεκέμβριο του 2005,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως το ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με το σεμινάριο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την αλλαγή του κλίματος(1) και το ψήφισμα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη "μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί"(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.   χαιρετίζει τη συνολική έκβαση της Διάσκεψης, και ιδίως την έναρξη του διαλόγου για το μελλοντικό καθεστώς σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τόσο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο όσο και της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· χαιρετίζει επίσης την ικανοποιητική τεχνική πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής του υπάρχοντος καθεστώτος σχετικά με την κλιματική αλλαγή·

2.   συγχαίρει την καναδική προεδρία για την ενεργητικότητα και το σθένος που επέδειξε κατά την προετοιμασία της Διάσκεψης και στη συνέχεια την οδήγησε προς την επιτυχή έκβαση·

3.   χαιρετίζει την προθυμία που επέδειξαν στο Μόντρεαλ τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου του Κυότο να δεχθούν δεύτερη περίοδο δέσμευσης μετά το 2012, αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι οι χώρες αυτές δεν μπορούν να λύσουν από μόνες τους το πρόβλημα και συνειδητοποιεί ότι στον αγώνα για την συνολική μείωση των εκπομπών πρέπει να εμπλακούν περισσότερες χώρες·

4.   επιδοκιμάζει την ενεργό δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προώθηση διεθνούς συμφωνίας στο Μόντρεαλ, αλλά θεωρεί ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εφησυχάσει ως προς τον ρόλο της και την προτρέπει να διατηρήσει υψηλές προσδοκίες στις μελλοντικές συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους της·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι τόσο απρόθυμες να προσχωρήσουν σε οποιαδήποτε αποτελεσματική διεθνή σύμπραξη σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αλλά επισημαίνει ότι τουλάχιστον δεν στάθηκαν εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας στο Μόντρεαλ· επίσης, χαιρετίζει την αυξημένη έμφαση που δίνουν τώρα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πολλοί σημαντικοί παράγοντες της αμερικανικής κοινωνίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μέλη του Κογκρέσου από αμφότερα τα σώματα και τα κόμματα, πολιτειακοί νομοθέτες, δήμαρχοι, ΜΚΟ και πολλοί παράγοντες της επιχειρηματικής κοινότητας·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες με γρήγορη εκβιομηχάνιση φαίνεται να έχουν διάθεση ουσιαστικότερης συμμετοχής στον διάλογο για την κλιματική αλλαγή και να εξερευνούν καινοτόμους τρόπους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν·

7.   σημειώνει με ικανοποίηση την έγκριση σειράς σημαντικών μέτρων εφαρμογής που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και ιδίως:

   i) την τελική έγκριση των Συμφωνιών του Μαρακές και του Βιβλίου κανόνων του Κυότο·
   ii) τη συμφωνία για κατάλληλο καθεστώς συμμόρφωσης όσον αφορά το Πρωτόκολλο του Κυότο·
   iii) την ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM), ώστε να έχει επαρκέστερη χρηματοδότηση, λιγότερη γραφειοκρατία και εν γένει περισσότερες δυνατότητες αποτελεσματικής λειτουργίας·
   iv) την επαναδρομολόγηση της Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation), ώστε να μπορεί κι αυτή να έχει ισχυρότερο ρόλο στο μέλλον·
   v) την έγκριση πενταετούς προγράμματος για την προσαρμογή στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καθόσον πρόκειται για μέτρα ζωτικής σημασίας που συμπληρώνουν τα μέτρα ανάσχεσης·

8.   χαιρετίζει το γεγονός ότι στο Μόντρεαλ αναγνωρίστηκε τόσο ότι χρειάζεται να υπάρξει νέα περίοδος δέσμευσης για τις χώρες του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου του Κυότο, αλλά και ότι δεν πρέπει να υπάρξει μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου δέσμευσης· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην κατανόηση του επείγοντος χαρακτήρα των νέων συνομιλιών, καθόσον αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης· υπενθυμίζει εν προκειμένω το αίτημά του, που διατυπώθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, να τεθεί χρονικό όριο –το τέλος του 2008– για την επίτευξη συμφωνίας για μελλοντικές δεσμεύσεις σχετικά με το κλίμα·

9.   σημειώνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου του Κυότο πρέπει να υποβάλουν τις αρχικές παρατηρήσεις τους έως τις 15 Μαρτίου 2006 και ότι η πρώτη συνεδρίαση της σχετικής ομάδας εργασίας έχει προβλεφθεί για τον Μάιο του 2006·

10.   χαιρετίζει επίσης την έναρξη, στο ευρύτερο πλαίσιο της Διάσκεψης, διαλόγου με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών και κατάλληλων εθνικών και διεθνών αποκρίσεων στην κλιματική αλλαγή, στις οποίες να μπορούν να συμμετέχουν όλες οι χώρες· σημειώνει, περαιτέρω, ότι ο διάλογος αυτός θα οργανωθεί υπό μορφή εργαστηρίων, ότι ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλουν τις αρχικές απόψεις τους έως τις 15 Απριλίου 2006 και ότι προβλέπεται έκθεση σχετικά με τα ζητήματα που θα τεθούν κατά τις δύο προσεχείς διασκέψεις των συμβαλλομένων μερών (COP 12 και COP 13)·

11.   ζητεί να υπάρξει εντατικός διάλογος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο καθώς θα πλησιάζουν όλες αυτές οι προθεσμίες·

12.   επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει μεγαλόπνοο πρόγραμμα και για τις δύο σειρές συνομιλιών, στο πλαίσιο τόσο του Πρωτοκόλλου του Κυότο όσο και της Διάσκεψης·

13.   υπενθυμίζει δύο καίριους στρατηγικούς στόχους που εκτέθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμα της 16ης Νοεμβρίου 2005:

   περιορισμός της μέσης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε 2° C πάνω από τα προ της εκβιομηχάνισης επίπεδα·
   ανάληψη δέσμευσης των αναπτυγμένων χωρών για μεγάλες μειώσεις των εκπομπών, κατά 30% έως το 2020 και 60-80% έως το 2050·

14.   ζητεί διεξοδική επανεξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των καινοτόμων προσεγγίσεων που συμπληρώνουν τις νέες υποχρεωτικές μειώσεις για τις εκβιομηχανισμένες χώρες του Παραρτήματος Ι, όπως π.χ. της έννοιας της συστολής και σύγκλισης καθώς και της προτεινόμενης "μεθόδου της τομεακής δέσμευσης", βάσει της οποίας οι κυριότερες αναπτυσσόμενες χώρες θα θέσουν εθελοντικούς στόχους εντάσεως αερίων θερμοκηπίου για τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς και θα λάβουν κίνητρα σε επίπεδο αγοράς και τεχνολογίας για την υπέρβαση των στόχων αυτών·

15.   υπενθυμίζει την υποστήριξή του προς τη συνέχιση της χρησιμοποίησης ευέλικτων μηχανισμών και προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της παγκόσμιας αγοράς εκπομπών άνθρακα με βάση το σχήμα "ανωτάτου ορίου και εμπορίου'·

16.   πιστεύει ότι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με άλλες χώρες και, ως εκ τούτου, ζητεί διεξοδική εξερεύνηση των δυνατοτήτων που ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η παγίδευση και αποθήκευση του άνθρακα· επισημαίνει και πάλι ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες μπορούν να δώσουν στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, τα μέγιστα στη μείωση των εκπομπών· επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη που είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο Κυότο και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και υποστηρίζει ότι η έρευνα στον τομέα αυτό πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να θεσπιστούν σαφείς στόχοι περιβαλλοντικών επιδόσεων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των πλέον ενδεδειγμένων διαθέσιμων τεχνολογιών·

17.   θεωρεί ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες του Παραρτήματος Ι πρέπει να εξακολουθήσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί εν προκειμένω τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου του Κυότο να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες δεσμεύσεις τους και να θέσουν μεγαλόπνοους στόχους για δεύτερη περίοδο δέσμευσης μετά το 2012· καλεί επιπλέον όσες εκβιομηχανισμένες χώρες δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο να επανεξετάσουν τη θέση τους, να λάβουν δραστικά μέτρα στο εσωτερικό τους και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις, με την προοπτική να συμμετάσχουν στο μελλοντικό καθεστώς σχετικά με την κλιματική αλλαγή·

18.   τονίζει πόσο κρίσιμη σημασία έχει η συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών με γρήγορη εκβιομηχάνιση στο μελλοντικό διεθνές καθεστώς σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα θα γίνονται σεβαστοί οι ζωτικοί προβληματισμοί τους για την προώθηση της οικονομικής τους ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φτώχειας· σημειώνει την απροθυμία των χωρών αυτών να δεχθούν στην παρούσα φάση δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών, αλλά ελπίζει ότι αυτό τελικά θα καταστεί δυνατόν και θεωρεί ότι η θέση εθελοντικών τομεακών στόχων θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο πρώτο βήμα· επισημαίνει ότι η φτώχεια συμβαδίζει με τις χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις και, ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη πολιτική τεχνολογικής συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες και μεταφοράς τεχνολογίας σε αυτές, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν την οικονομία τους και να αυξήσουν την ευημερία τους, σε βάση βιωσιμότερη και φιλικότερη προς το κλίμα·

19.   επιμένει ότι οι επιμέρους χώρες της ΕΕ καθώς και η ΕΕ ως σύνολο πρέπει να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες δεσμεύσεις τους, δεδομένου ότι η ηγετική θέση της ΕΕ στις διεθνείς συνομιλίες θα υπονομευθεί αν τούτο δεν επιτευχθεί· αναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, να ξεκινήσει την συστηματικότερη παρακολούθηση της εσωτερικής δράσης της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και του βαθμού απόδοσης των υφισταμένων μέτρων·

20.   τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της οποίας οι τομεακές πολιτικές για τη διατήρηση της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις μεταφορές, για τη γεωργία, για τη βιομηχανία, για την έρευνα και ανάπτυξη κτλ. θα συμπληρώνουν και δεν θα αντικρούουν η μία την άλλη· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη στενής παρακολούθησης των πολιτικών αυτών όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συνεπειών αυτών στο επίπεδο στο οποίο έχει δεσμευτεί η ΕΕ στο Πρωτόκολλο του Κυότο· υπενθυμίζει τις διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις του για τον σκοπό αυτό, οι οποίες περιέχονται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 16ης Νοεμβρίου 2005·

21.   επισημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί κομβικής σημασίας συνιστώσα της γενικής στρατηγικής μας για την κλιματική αλλαγή: η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων μας και η μεταστροφή σε εναλλακτικές, πιο αειφόρες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας δημιουργούν μεγάλες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών· επί πλέον, επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση θα καταστήσει την ΕΕ λιγότερο εξαρτημένη από τις εξωτερικές πηγές και λιγότερο ευάλωτη στις κρίσεις ενεργειακής τροφοδοσίας·

22.   ζητεί ενδελεχή επανεξέταση των κάτωθι στοιχείων:

   i) οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για την περίοδο 2008-2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες πολιτικές και τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από άλλους τομείς, ούτως ώστε να προσήλωση στις δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο·
   ii) της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών, των τρόπων περαιτέρω βελτίωσής του κατά την επικείμενη αναθεώρησή του (για παράδειγμα με την εξέταση εναλλακτικών λύσεων για τα κεκτημένα δικαιώματα, όπως η συγκριτική αξιολόγηση και η δημοπράτηση), τρόπων περαιτέρω διεύρυνσής του σε άλλους τομείς, και τέλος τρόπων σύνδεσής του με τα συστήματα άλλων χωρών·
   iii) της χρησιμοποίησης πιστώσεων του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης και Κοινής Εφαρμογής από τις χώρες της ΕΕ ώστε να συμπληρωθούν οι εγχώριες μειώσεις, καθώς και η περιβαλλοντική τους αποτελεσματικότητα·

23.   επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεμονίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσω της μεταφοράς τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, ζητεί την προώθηση απλών κατευθυντηρίων γραμμών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης και των σχεδίων κοινής υλοποίησης, ιδίως για να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να επωφεληθούν από τις οικονομικές δυνατότητες των αναδυομένων αγορών άνθρακα·

24.   υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΕ για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, που να καλύπτει την ενδεδειγμένη δημοσιότητα των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, το κόστος της αδράνειας, την παροχή διεξοδικών πληροφοριών για την περιεκτικότητα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών σε άνθρακα, τις προτάσεις πολιτικής που διατυπώνει η ΕΕ, τη σημερινή κατάσταση των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και πολίτη·

25.   καλεί όλες τις σχετικές επιτροπές και αντιπροσωπείες του να συνεργασθούν στενά για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, ώστε οι πρωτοβουλίες του σε επίπεδο βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής, μεταφορών, γεωργίας, έρευνας και ανάπτυξης κτλ. να είναι καλύτερα συντονισμένες με τους στόχους στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής να εγείρονται τακτικά σε επίπεδο διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και στο πλαίσιο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου·

26.   εκφράζει εκ νέου τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό των βουλευτών του που συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες της ΕΕ από την παρακολούθηση των συνεδριάσεων συντονισμού της ΕΕ και ζητεί την ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού, ει δυνατόν πριν από την COP 12 του Νοεμβρίου 2006·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), με αίτηση να διανεμηθεί σε όλα τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0177.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0433.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου