Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2654(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0074/2006

Predložena besedila :

B6-0074/2006

Razprave :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Glasovanja :

PV 02/02/2006 - 8.10
CRE 02/02/2006 - 8.10

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0043

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 41k
Četrtek, 2. februar 2006 - Bruselj
Izjave o državnem upravljanju
P6_TA(2006)0043B6-0074/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o izjavah o državnem upravljanju

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 274 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.   ker je v svoji resoluciji z dne 12. aprila 2005, ki vsebuje pripombe, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2003, Oddelek III − Komisija(1), sprejeti s prepričljivo večino, Parlament predlagal, da mora vsaka država članica predložiti predhodno objavo in naknadno letno izjavo o zanesljivosti v zvezi z uporabo sredstev EU,

B.   ker je Komisija pozdravila pobudo in jo vključila v svoje sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču z dne 15. junija 2005 o časovnem načrtu za integriran okvir notranje kontrole (KOM(2005)0252),

C.   ker ugotovitve Evropskega računskega sodišča jasno kažejo, da se glavne težave glede zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov pojavljajo predvsem na ravni držav članic,

D.   ker Ekonomsko-finančni svet 8. novembra 2005 ni sprejel predloga Parlamenta o izjavah na nacionalni ravni,

1.   pozdravlja podporo Komisije predlaganim novim instrumentom in priznava, da si je Komisija zadala vprašanje o popolni zanesljivosti za strateško prednostno nalogo za obdobje do leta 2009;

2.   je trdno prepričan, da ni potreben večji nadzor, temveč boljši nadzor, in da morajo zanesljivost zagotavljati predvsem države članice in ne Komisija z večjim nadzorom na kraju samem;

3.   verjame, da brez občutnega napredka v smeri učinkovitega izvajanja sistemov nadzora in kontrole ter brez odločne zavzetosti soočiti se z ugotovljenimi slabostmi v teh sistemih Komisija ne bo mogla dobiti ustreznih informacij o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov;

4.   izraža svoje globoko razočaranje, da Svet ni bil zastopan v razpravi Parlamenta z Računskim sodiščem o letnem poročilo za leto 2004, kar pomeni, da nima prevelikega zanimanja za postopek razrešnice;

5.   poziva sedanje predsedstvo Sveta in predstavnike držav članic, naj dajo postopku razrešnice v prihodnje večji poudarek;

6.   meni, da so izjave na nacionalni ravni pomemben in preprost instrument za boljše izvajanje sistemov nadzora in kontrole, ter verjame, da so bistvene za večjo odgovornost držav članic;

7.   poleg tega meni, da so take izjave popolnoma v skladu z drugim stavkom prvega odstavka člena 274 Pogodbe ES, in sicer da "države članice sodelujejo s Komisijo, da bi zagotovile porabo odobrenih proračunskih sredstev v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja";

8.   priznava, da bi v nekaterih primerih omenjene nacionalne izjave morale v praksi vsebovati več izjav znotraj nacionalnega okvira in ne samo ene, ki bi upoštevale federalne in decentralizirane politične sisteme v nekaterih državah članicah;

9.   poudarja, da je najpomembnejše načelo, za katerega se zavzema Parlament, da pristojne politične oblasti v državah članicah prevzamejo polno odgovornost za sredstva, s katerimi razpolagajo;

10.   opozarja, da je učinkovito izvajanje sistemov nadzora in kontrole izjemno pomembno, zlasti v okviru EU, kjer velik delež proračuna predstavljajo izdatki, ki, ker so odvisni od informacij, ki jih priskrbijo upravičenci, predstavljajo visoko stopnjo tveganja;

11.   meni, da izjave o popolni zanesljivosti ni možno doseči, ne da bi države članice znatno izboljšale izvajanje sistemov nadzora in kontrole, ter obžaluje, da v sedanjih okoliščinah kritike proračuna EU in načina, kako sredstva uporablja "Bruselj", ne bodo potihnile;

12.   opozarja, da je v svoji resoluciji z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013(2) Parlament izjavil, da mu bo brez zahtevanih nacionalnih izjav težko sprejeti novi medinstitucionalni sporazum o novi finančni perspektivi za obdobje 2007-2013;

13.   poziva Svet, naj pregleda svoje zaključke z zasedanja dne 8. novembra 2005 in s tem utre pot konstruktivnemu dialogu s Parlamentom o novih finančnih perspektivah ter omogoči vzpostavitev in izvajanje učinkovitih sistemov nadzora in kontrole izdatkov EU v državah članicah, kar pričakujejo evropski davkoplačevalci;

14.   naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, Sodišču, Računskemu sodišču, Evropski investicijski banki ter nacionalnim in regionalnim revizijskim organom držav članic.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0092.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0224.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov