Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0083/2006

Predkladané texty :

B6-0083/2006

Rozpravy :

PV 01/02/2006 - 15
CRE 01/02/2006 - 15

Hlasovanie :

PV 02/02/2006 - 8.11
CRE 02/02/2006 - 8.11

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0044

Prijaté texty
PDF 110kWORD 35k
Štvrtok, 2. februára 2006 - Brusel
Rybolovné zdroje v Stredozemnom mori
P6_TA(2006)0044B6-0083/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o prijatí opatrení na riadenie rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie o nariadení Rady o opatreniach na riadenie trvale udržateľného využívania rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori (KOM(2003)0589),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 9. júna 2005(1) v tejto veci,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže prijatie uvedenej pozície bolo výsledkom úzkej spolupráce medzi Komisiou a Európskym parlamentom, ktorej výsledkom je kompromis medzi týmito dvoma inštitúciami,

B.   keďže jediné riadiace opatrenia v súčasnosti platné pre rybolov v Stredozemnom mori pochádzajú z roku 1994, a keďže tieto opatrenia, ktoré sa už vtedy považovali za prekonané, sa nevzťahujú na iné moria EÚ, v ktorých opatrenia umožňujú zodpovedný rybolov,

C.   keďže v oblasti riadenia rybolovu neexistuje nariadenie vzťahujúce sa na tento región EÚ, čo spôsobuje medzi európskymi rybármi zjavnú diskrimináciu, ktorá sa neustále zhoršuje,

D.   keďže niektoré zásoby s vysokou obchodnou hodnotou sa nachádzajú v stave vážneho ohrozenia,

1.   vyjadruje znepokojenie nad pasivitou Rady, ktorú je potrebné chápať ako nedostatok záujmu o Stredozemné more, napriek tomu, že tento región je v súvislosti s rybolovnou činnosťou považovaný za jeden z najrôznorodejších a najkomplexnejších regiónov, a to nie len z biologického, ale i z ekologického, sociálneho a ekonomického hľadiska;

2.   vyjadruje obavy z toho, že takáto pasivita nielenže brzdí prijatie noriem, ktoré by boli zodpovednejšie a lepšie prispôsobené všeobecnému rámcu spoločnej rybolovnej politiky, ale je nezlučiteľná s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;

3.   obáva sa toho, že ak sa urýchlene neprijme žiadne rozhodnutie, môže dôjsť k nedodržaniu medzinárodných záväzkov EÚ týkajúcich sa riadenia rybolovu, a to najmä vo vzťahu k regionálnym organizáciám pre rybolov pre Stredozemné more (Všeobecná komisia pre rybolov v Stredozemnom mori a Medzinárodná komisia na ochranu tuniakov Atlantickom oceáne);

4.   žiada z tohto dôvodu, aby Rada čo najrýchlejšie zabezpečila prijatie opatrení na riadenie rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2005)0234.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia