Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0119/2006

Debatai :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Balsavimas :

PV 16/02/2006 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 209kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2006 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Naujasis vystymosi finansavimo mechanizmas Tūkstantmečio tikslų kontekste
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl naujų finansinių priemonių vystymuisi finansuoti ir Tūkstantmečio tikslų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į artėjančią 2006 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Paryžiuje vyksiančią tarptautinę konferenciją, kurioje bus aptarti naujų vystymosi finansavimo šaltinių klausimai,

–   atsižvelgdamas į Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) ir 2005 m. rugsėjo 14-16 d. vykusį JT Pasaulio viršūnių susitikimą, kurio metu apsvarstyta pažanga, padaryta siekiant TVT,

–   atsižvelgdamas į J. P. Landau pranešimą "Naujos tarptautinės lėšos vystymuisi", kurį parengti 2003 m. lapkričio mėnesį pavedė prezidentas J.Chirac,

–   atsižvelgdamas į Niujorko deklaraciją dėl kovos su badu ir skurdu, kurią per 2004 m. Jungtinių Tautų generalinę asamblėją pasirašė 120 šalių,

–   atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės kanclerio pasiūlytą Tarptautinę finansavimo priemonę, kuri padėtų padvigubinti vystymuisi skirtą pagalbą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 1 d. įsigaliosiantį solidarumo mokestį, kuris bus mokamas įsigyjant Prancūzijos lėktuvų bilietus,

–   atsižvelgdamas į Komisijos personalo darbo dokumentą, kuriame analizuojama naujo mokesčio, mokėtino įsigyjant lėktuvų bilietus, kuris būtų naujas vystymosi finansavimo šaltinis, galimybė (SEK(2005)0733),

–   atsižvelgdamas į Deklaraciją dėl naujų vystymosi finansavimo šaltinių, kurią 2005 m. rugsėjo mėn. JT Pasaulio viršūnių susitikime pasirašė 79 šalių vyriausybės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi veiksmingai remiamos vystymosi strategijos yra gyvybiškai svarbios siekiant sumažinti skurdą ir suteikti besivystančioms šalims priemonių išnaudoti savo ekonomines galimybes,

B.   kadangi pagalbos vystymuisi lėšomis besivystančiose šalyse vis labiau didėjantis skurdas nebus panaikintas tol, kol šios šalys negebės panaudoti šių lėšų, laikytis gero valstybės valdymo principų ir susidoroti su korupcija,

C.   kadangi 2005 m. pažangos, padarytos siekiant TVT, ataskaitoje aiškiai nurodyta, kad tikslo padėti besivystančioms šalims iki 2015 m. įgyvendinti TVT nebus pasiekta, jei nebus nustatyta naujų tiek kokybinio, tiek kiekybinio pobūdžio politinių ir finansinių įsipareigojimų,

D.   kadangi Niujorko deklaracijoje dėl kovos su badu ir skurdu pažangiųjų šalių vyriausybės skatinamos konkrečiai įsipareigoti finansuoti TVT,

E.   kadangi naujoviškomis priemonėmis būtina stiprinti oficialiąją pagalbą vystymuisi, kad jos iš tikrųjų padėtų iš esmės padidinti vystymosi finansavimą; kadangi valstybės narės turi griežtai laikytis įsipareigojimo 0,7 proc. savo BNP skirti oficialiajai pagalbai vystymuisi ir sudaryti planą šiam tikslui įgyvendinti iki 2015 m.,

F.   kadangi, Pasaulio banko skaičiavimais, jei TVT norima įgyvendinti iki 2015 m., oficialiajai paramai, skirtai vystymuisi finansuoti, papildomai reikės bent 50 mlrd. JAV dolerių per metus,

G.   kadangi indėliai į Pasaulio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą padidėjo mažiau kaip 15 proc. reikiamos sumos,

H.   kadangi lėšos ir pagalba besivystančioms šalims buvo teikiamos nepakankamai nuosekliai ir tai iš esmės trukdė kovoti su skurdu; kadangi gyvybiškai svarbu užtikrinti pagrindinių viešųjų paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo, finansavimą,

I.   kadangi tarptautinė bendruomenė pritarė Jungtinės Karalystės pasiūlytai Tarptautinei imunizacijos finansavimo priemonei, kuria skatinama vakcinacija 70 šalių ir stiprinamos imunizacijos paslaugų sistemos,

1.   džiaugiasi 2006 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Paryžiuje rengiama konferencija, kurioje bus siekiama susitarti dėl tarptautinių mokesčių ir nuodugniai svarstoma galimybė įvesti mokestį lėktuvų bilietams;

2.   pabrėžia reikalaująs alternatyviais vystymosi finansavimo būdais nekeisti oficialiosios paramos vystymuisi, o ją papildyti;

3.   džiaugiasi, kad 2005 m. birželio mėn. Taryba susitarė dvigubai padidinti ES pagalbą besivystančioms šalims, o valstybės narės įsipareigojo padidinti oficialiąją paramą vystimuisi: 2010 m. skirti 0,56 proc. BNP ir 2015 m. – 0,7 proc. BNP;

4.   džiaugiasi, kad per JT Pasaulio viršūnių susitikimą tarptautinė bendruomenė atnaujino savo įsipareigojimus įgyvendinti TVT ir skatinti tvarų vystymąsi; apgailestauja dėl to, kad nenustatyti tikslūs terminai, dėl kurių visos išsivysčiusios šalys būtų įpareigotos siekti tarpinių ir galutinių TVT tikslų;

5.   ragina išsivysčiusias šalis vykdyti savo įsipareigojimus ir pagalbai finansuoti skiriamas lėšas padidinti iki 0,7 proc. BNP bei mano, kad šis tikslas yra svarbesnis už naujoviškų finansavimo būdų paieškas;

6.   pabrėžia, kad kiekybė turi didėti gerėjant kokybei, t. y. pagalbos veiksmingumas turi būti didinamas laikantis koordinavimo, papildomumo ir darnos principų, mažinant pagalbai skirtų finansinių operacijų įkainius, tobulinant pagalbos priemonių planavimą ir užtikrinant jų ilgalaikiškumą, spartinant pagalbos teikimą, dar labiau ją atsiejant, ieškant galimybių palengvinti skolų naštą, skatinant gerą valdymą, kovojant su korupcija ir padedant pagalbą gaunančioms šalims panaudoti lėšas;

7.   džiaugiasi bandomojo solidarumo mokesčio, mokėtino įsigyjant lėktuvų bilietus, projektu, skirtu kovoti su ŽIV/AIDS ir kitų rūšių pandemija bei padėti siekti TVT; džiaugiasi ketinimu vystymosi finansavimą padaryti nuoseklesnį ir palengvinti jo planavimą;

8.   ragina valstybes nares aktyviai dalyvauti artėjančioje Paryžiaus konferencijoje ir rimtai apsvarstyti galimybę imtis šios iniciatyvos; vis dėlto pripažįsta, kad teisė spręsti dėl mokesčių, kurie nėra suderinti ES teisės aktuose, ir toliau priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai;

9.   džiaugiasi, kad Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Švedija pažadėjo Tarptautinei imunizacijos finansavimo priemonei kartu skirti daugiau kaip 4 mlrd. JAV dolerių, kurie bus panaudota Pasaulinio vakcinacijos ir imunizacijos aljanso veiklai remti ir plėsti; ragina kitas ES valstybes nares taip pat skirti lėšų šiai programai finansuoti;

10.   ragina Komisijos ir Europos investicijų banko Patikėjimo fondo, apie kurio steigimą neseniai paskelbta, lėšomis finansuoti Afrikos infrastruktūros plėtrą; ragina EIB didinti paskolas besivystančioms šalims;

11.   ragina ES institucijas ir vyriausybes atidžiai ištirti, ar Pasaulio maisto programoje pasiūlytas kovos su badu finansavimas pasaulio loterijos lėšomis yra veiksmingas;

12.   pabrėžia, kad, atsižvelgiant į itin sunkias biudžeto sudarymo aplinkybes, būtina Europos piliečių parama, ir bet kokios naujos iniciatyvos reikia imtis atsargiai, kad Europos visuomenė neatmestų vystymosi politikos tikslų;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui ir JT specialiajam patarėjui Tūkstantmečio vystymosi tikslų klausimais, Pasaulio bankui ir EBPO sekretoriatui.

Teisinė informacija - Privatumo politika