Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0119/2006

Razprave :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Glasovanja :

PV 16/02/2006 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


Sprejeta besedila
PDF 203kWORD 45k
Četrtek, 16. februar 2006 - Strasbourg
Razvojni cilji novega tisočletja
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o novih finančnih instrumentih za razvoj v zvezi s cilji novega tisočletja

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prihodnje mednarodne konference o inovativnih virih financiranja za razvoj, ki bo potekala od 28. februarja do 1. marca 2006 v Parizu,

–   ob upoštevanju razvojnih ciljev novega tisočletja (RCNT) in svetovnega vrha ZN septembra z dne 14.-16. septembra 2005, ki je bil posvečen pregledu napredka pri njihovem uresničevanju,

–   ob upoštevanju Landauovega poročila o novih mednarodnih finančnih prispevkih za razvoj, ki ga je novembra 2003 naročil predsednik Chirac,

–   ob upoštevanju newyorške deklaracije o boju proti lakoti in revščini, ki jo je podpisalo več kot 120 držav na splošni skupščini Združenih narodov leta 2004,

–   ob upoštevanju predloga ministra za finance Združenega kraljestva, Gordona Browna, o Mednarodnem finančnem skladu (MFS), ki bi lahko podvojil znesek razvojne pomoči,

–   ob upoštevanju solidarnostnega prispevka od francoskih letalskih vozovnic, ki bo začel veljati 1. julija 2006,

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o analizi morebitnega prispevka na osnovi letalskih vozovnic kot novega vira financiranja za razvoj (SEK(2005)0733),

–   ob upoštevanju izjave o inovativnih virih financiranja za razvoj, ki jo je septembra 2005 podpisalo 79 vlad pred svetovnim vrhom ZN,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker so zdrave razvojne politike, podprte z občutno in učinkovito razvojno pomočjo, ključnega pomena za prekinitev začaranega kroga revščine in za to, da države v razvoju dobijo sredstva za sprostitev svojega ekonomskega potenciala,

B.   ker noben znesek razvojne pomoči ne bo prekinil kroga revščine v državah v razvoju, dokler same ne bodo imele dovolj zmogljivosti za črpanje pomoči, izvajanje dobrega upravljanja in boj proti korupciji,

C.   ker Poročilo o uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja za leto 2005 jasno navaja, da namera pomoči revnim državam, da bi dosegle razvojne cilje novega tisočletja do leta 2015, ne bo mogel biti uresničen brez prevzema dodatnih političnih in finančnih obveznosti v smislu količine in tudi kakovosti pomoči,

D.   ker newyorška deklaracija o boju proti lakoti in revščini poziva vlade razvitih držav, da prevzamejo stvarne obveznosti glede financiranja razvojnih ciljev novega tisočletja,

E.   ker mora kakršen koli inovativni mehanizem dodati sredstva glede na sedanjo raven uradne razvojne pomoči (URP), da bi tako ustvarili resnično dodano vrednost za financiranje razvoja; ker morajo države članice EU vztrajati pri obveznosti, da bodo namenile 0,7 % svojega BDP za uradno razvojno pomoč, in sprejeti časovni načrt za dosego tega cilja do leta 2015,

F.   ker Svetovna banka ocenjuje, da bo letno potrebnih vsaj 50 milijard USD dodatnih sredstev za uradno razvojno pomoč, da bi dosegli razvojne cilje novega tisočletja do leta 2015,

G.   ker so prispevki v Svetovni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji ustvarili manj kot 15 % potrebnih sredstev,

H.   ker je bilo pomanjkanje stabilnosti in predvidljivosti pomoči ter financiranja za države v razvoju glavna ovira v boju proti revščini; ker je varnost financiranja bistvenega pomena za financiranje ključnih javnih storitev, na primer zdravstva in izobraževanja,

I.   ker je bil Mednarodni finančni sklad za cepljenje, ki ga je predlagalo Združeno kraljestvo, ugodno sprejet na mednarodni ravni in uporabljen za podporo premalo uporabljenih cepiv v več kot 70 državah in tudi okrepitev sistemov za širjenje cepljenja,

1.   pozdravlja konferenco v Parizu, ki bo potekala od 28. februarja do 1. marca 2006 in si bo prizadevala doseči napredek glede sporazuma o mednarodnih dajatvah s posebnim poudarkom na morebitni dajatvi na letalske vozovnice;

2.   vztraja, da mora kateri koli nadomestni način financiranja za razvoj prinesti nova, dodatna sredstva za razvoj in ne sme nadomestiti uradne razvojne pomoči;

3.   toplo pozdravlja sporazum Sveta, sklenjen junija 2005, ki predvideva, da se pomoč EU državam v razvoju podvoji ter da države članice povečajo svojo uradno razvojno pomoč, da bi dosegla 0,56 % BDP do leta 2010 in 0,7 % do leta 2015;

4.   pozdravlja dejstvo, da je mednarodna skupnost na svetovnem vrhu ZN obnovila sprejete obveznosti za doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja in spodbujanje trajnostnega razvoja; obžaluje, da ni točnega časovnega razporeda, ki bi obvezoval vse razvite države k doseganju vmesnih in končnih ciljev v zvezi z razvojnimi cilji novega tisočletja;

5.   poziva razvite države, naj izpolnijo svoje obveznosti in zavezo, da bodo povečale nacionalna proračunska sredstva za pomoč na 0,7 % BDP; meni, da iskanje inovativnih oblik financiranja ne sme nadomestiti te resnično prednostne naloge;

6.   poudarja, da mora količinsko povečanje pomoči potekati vzporedno z izboljšanjem kakovosti oziroma da je učinkovitost pomoči potrebno povečati s pomočjo treh dejavnikov – usklajevanjem, dopolnjevanjem, skladnostjo – pa tudi z zmanjšanjem transakcijskih stroškov pomoči, izboljšanjem predvidljivosti in trajnosti mehanizmov pomoči, povečanjem hitrosti pri dodeljevanju pomoči, nadaljnjo sprostitvijo pomoči, iskanjem rešitev za nevzdržno breme dolgov, spodbujanjem dobrega upravljanja in bojem proti korupciji ter povečanjem zmogljivosti črpanja pri prejemnikih pomoči;

7.   pozdravlja zamisel o pilotnem projektu za solidarnostni prispevek od letalskih vozovnic za financiranje boja proti HIV/AIDS in drugim pandemijam ter prispevanje k doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja; pozdravlja tudi perspektivo zagotavljanja večje stabilnosti in predvidljivosti v financiranju razvoja;

8.   poziva države članice, da dejavno sodelujejo na prihodnji konferenci v Parizu in resno upoštevajo možnost sprejetja te pobude; vendar priznava, da davčna vprašanja, ki niso predmet politike usklajevanja EU, ostajajo v izključni pristojnosti držav članic;

9.   pozdravlja sodelovanje Združenega kraljestva, Francije, Italije, Španije in Švedske, ki so se skupno obvezale, da bodo namenile več kot 4 milijarde USD za Mednarodni finančni sklad za cepljenje, ki bo uporabljen za podporo in povečanje dejavnosti Globalne zveze za cepljenje in imunizacijo (GAVI); poziva druge države članice EU, da prispevajo v Mednarodni finančni sklad za cepljenje;

10.   v zvezi z inovativnim financiranjem pozdravlja nedavno razglašeno ustanovitev fundacije Komisije in Evropske investicijske banke, namenjene financiranju infrastrukture v Afriki; poziva k povečanju kreditnih dejavnosti Evropske investicijske banke v državah v razvoju;

11.   zahteva od institucij in vlad EU, da natančno preučijo izvedljivost svetovne loterije za financiranje boja proti lakoti, kot predlaga Svetovni program za hrano v obliki projekta za hrano;

12.   poudarja, da je potrebna celovita podpora evropskih državljanov glede na izredno napete proračunske razmere ter da je treba vsako novo pobudo previdno izvajati, da ne bi ogrozili sprejemanja ciljev razvojne politike v evropski javnosti;

13.   naroči predsedniku Parlamenta, da posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji, vladam držav članic, generalnemu sekretarju ZN in posebnemu predstavniku ZN za razvojne cilje novega tisočletja, Svetovni banki in sekretariatu OECD.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov