Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0112/2006

Forhandlinger :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Afstemninger :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 35k
Torsdag den 16. februar 2006 - Strasbourg
Guantánamo
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Europa-Parlamentets beslutning om Guantánamo

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Guantánamo, navnlig sin beslutning af 7. februar 2002 om fangerne i Guantánamo(1) og sin henstilling til Rådet af 10. marts 2004 om Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang(2),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om menneskerettighederne i verden i 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(3),

-   der henviser til sin beslutning af 18. januar 2006 om Afghanistan(4),

-   der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 10. december 1984,

-   der henviser til EU's retningslinjer for bekæmpelse af tortur og dødsstraf og til retningslinjerne for dialogen med tredjelande om menneskerettighederne, der blev vedtaget i 2001,

-   der henviser til den amerikanske "Defense Authorization Bill", der blev undertegnet af præsident Bush den 30. december 2005, og som omfattede McKain-ændringen, der forbyder anvendelse af tortur, samt Graham-Levin-ændringen, der ifølge fortolkningen i Det Hvide Hus' undertegnelseserklæring slår fast, at udlændinge, der er indsat på Guantánamo, ikke har nogen ret til at få spørgsmålet om lovligheden af deres tilbageholdelse prøvet ved de amerikanske civildomstole,

-   der henviser til den amerikanske hærs nye regulativ nr. 190-55, der træder i kraft den 17. februar 2006, og som gør det muligt at fuldbyrde dødsdomme, der er afsagt ved en krigsret, i alle fængsler, heriblandt Guantánamo,

-   der henviser til rapporten om fængselslejren i Guantánamo, der er udarbejdet af fem eksperter fra FN's Menneskerettighedskommission,

-   der henviser til den tyske kanslers seneste opfordring til lukning af fængselslejren i Guantánamo,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

1.   opfordrer USA's regering til at lukke fængselslejren i Guantánamo og betoner, at alle fanger bør behandles i overensstemmelse med den humanitære folkeret og straks få en retfærdig og offentlig rettergang ved en kompetent, uafhængig og upartisk domstol,

2.   fordømmer alle former for tortur og mishandling og gentager, at folkeretten skal overholdes,

3.   understreger, at den nuværende form for terrorisme og navnlig den globale terrorisme, der er rettet mod demokratier og deres befolkninger, er en trussel mod de grundlæggende menneskerettigheder, der er garanteret i vore samfund;

4.   gentager, at kampen mod terrorisme, der er en af EU's prioriteringer og en væsentlig del af EU's eksterne foranstaltninger, kun kan gennemføres med held, hvis menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder respekteres fuldt ud;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for FUSP, medlemsstaternes parlamenter, FN's generalsekretær og De Forenede Staters præsident og Kongres.

(1) EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 353.
(2) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 640.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik