Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0112/2006

Συζήτηση :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 37k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2006 - Στρασβούργο
Γκουαντάναμο
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Γκουαντάναμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το δικαίωμα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο να τύχουν δίκαιης δίκης, ιδίως δε το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002(1) σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων του Γκουαντάναμο, καθώς επίσης και τη σύσταση του προς το Συμβούλιο της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των κρατουμένων του Γκουαντάναμο σε δίκαιη δίκη(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το Αφγανιστάν(4),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και της θανατικής ποινής και σχετικά με τον διάλογο με τρίτες χώρες όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2001,

–   έχοντας υπόψη τον νόμο "Defence Authorization Bill", που υπέγραψε ο Πρόεδρος Bush στις 30 Δεκεμβρίου 2005 και ο οποίος περιέχει τις τροπολογίες McKain, με την οποία κηρύσσεται παράνομη η χρήση βασανιστηρίων, και Graham-Levin, με την οποία ορίζεται, σύμφωνα με την ερμηνεία ("signing statement") του Λευκού Οίκου, ότι οι αλλοδαποί που κρατούνται στο Γκουαντάναμο δεν μπορούν, επικαλούμενοι το habeas corpus, να δικαστούν από πολιτικά δικαστήρια των ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τον νέο στρατιωτικό κανονισμό των ΗΠΑ, με τίτλο Army Regulation 190-55, που θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2006, σύμφωνα με τον οποίο οι καταδικασθέντες σε θάνατο από στρατοδικεία μπορούν να εκτελεστούν σε όλα τα κέντρα κράτησης, συνεπώς και σε εκείνο του κόλπου του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξαν πέντε εμπειρογνώμονες της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το κέντρο κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση που απηύθυνε προσφάτως η καγκελάριος της Γερμανίας για κλείσιμο του κέντρου κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

1.   καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κλείσει το κέντρο κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο και επιμένει ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να τύχουν μεταχείρισης που συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να δικαστούν χωρίς χρονοτριβή σε δίκαιη και δημόσια δίκη από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο·

2.   καταδικάζει κάθε μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης και διατυπώνει εκ νέου την ανάγκη συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο·

3.   επισημαίνει ότι η σύγχρονη τρομοκρατία και ιδίως η παγκόσμια τρομοκρατία, που έχει στο στόχαστρο τις δημοκρατίες και τους λαούς των, απειλεί τα βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των οποίων απολαύουν οι κοινωνίες μας·

4.   επαναλαμβάνει ότι ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης και βασικό κεφάλαιο των εξωτερικών δράσεών της, δεν μπορεί να διεξαχθεί επιτυχώς παρά με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ C 284 Ε της 21.11.2002, σ. 353.
(2) ΕΕ C 102 Ε της 28.4.2004, σ. 640.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου