Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0112/2006

Keskustelut :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 34k
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg
Guantanamo
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guantanamosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Guantanamon vankien oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja erityisesti 7. helmikuuta 2002 Guantanamon vankien pidätysolosuhteista antamansa päätöslauselman(1) sekä neuvostolle 10. maaliskuuta 2004 Guantanamon vankien oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin antamansa suosituksen(2),

–   ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 maailman ihmisoikeustilanteesta antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 Afganistanista antamansa päätöslauselman(4),

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta 1984,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja kuolemantuomion torjuntaa sekä ihmisoikeusvuoropuhelua kolmansien maiden kanssa koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka hyväksyttiin vuonna 2001,

–   ottaa huomioon, että presidentti Bush allekirjoitti 30. joulukuuta 2005 puolustusmenojen valtuutusta koskevan lain, johon sisältyi McCainin tarkistus, jossa kielletään kidutuksen käyttö, sekä Graham-Levinin tarkistus, jossa todetaan – valkoisen talon tulkinnan ("allekirjoituslausuman") mukaan – että Guantanamossa säilytettävillä ulkomaalaisilla ei ole oikeutta habeas corpus -tapaustensa käsittelyyn Yhdysvaltojen siviilituomioistuimissa,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen uuden lain, Army Regulation 190–55, jonka on määrä tulla voimaan 17. helmikuuta 2006 ja jonka myötä sotaoikeudessa kuolemantuomion saaneita vankeja voidaan teloittaa kaikissa pidätyskeskuksissa, Guantanamo mukaan luettuna,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan viiden asiantuntijan laatiman raportin Guantanamo Bayn pidätyskeskuksesta,

–   ottaa huomioon Saksan liittokanslerin äskettäin esittämän kehotuksen sulkea Guantanamo Bayn pidätyskeskus,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

1.   kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta sulkemaan Guantanamo Bayn pidätyskeskuksen, ja vaatii kohtelemaan kaikkia vankeja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti ja järjestämään heille viipymättä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisessa ja avoimessa oikeuskäsittelyssä toimivaltaisessa, riippumattomassa ja puolueettomassa oikeusistuimessa;

2.   tuomitsee kidutuksen ja pahoinpitelyn kaikissa muodoissaan ja toistaa, että on noudatettava kansainvälistä oikeutta;

3.   korostaa, että nykypäivän terrorismi ja erityisesti demokratioita ja niiden kansoja vastaan suunnattu maailmanlaajuinen terrorismi on uhka perusoikeuksille ja perustaville ihmisoikeuksille yhteiskunnassamme;

4.   toistaa jälleen, että terrorismin torjuntaa, joka on yksi EU:n ensisijaisista painopistealueista ja tärkeä osa sen ulkoisia toimia, voidaan harjoittaa menestyksellisesti vain jos ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Amerikan yhdysvaltojen presidentille ja kongressille.

(1) EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 640.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0150.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0017.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö