Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0112/2006

Debatai :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Balsavimas :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 194kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2006 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Gvantanamas
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Gvantanamo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gvantaname kalinamų asmenų teisės į teisingą teismą, ypač į savo 2002 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Gvantanamo įlankos įstaigoje kalinamų asmenų padėties(1) ir 5 savo 2004 m. kovo 10 d. rekomendaciją Tarybai dėl Gvantanamo kalinių teisės į teisingą teismą(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2004 metais(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Afganistano(4),

–   atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė 1984 m. gruodžio 10 d.,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. priimtas ES kovos su kankinimu ir mirties bausme gaires ir dialogo su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais gaires,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 30 d. Prezidento G. Busho pasirašytą Gynybos įgaliojimų įstatymo projektą su J. McKaino pakeitimu, kuriuo uždraudžiami kankinimai, ir L. Grahamo bei C. Levino pakeitimu, kuriuo, remiantis Baltųjų rūmų interpretacija (pareiškimu pasirašant įstatymo projektą), nustatoma, jog Gvantaname kalinami užsieniečiai neturi teisės į ieškinių dėl suėmimo teisėtumo nagrinėjimą JAV civiliniuose teismuose,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 17 d. turinčias įsigalioti naująsias JAV kariuomenės taisykles Nr. 190-55, kurios leidžia įvykdyti kalinių, kuriems mirties bausmę skyrė karinis tribunolas, mirties bausmę bet kurioje kardomojo kalinimo įstaigoje, taip pat Gvantanamo įlankos įstaigoje,

–   atsižvelgdamas į penkių JT Žmogaus teisių komisijos ekspertų parengtą pranešimą dėl Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigos,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Vokietijos kanclerė neseniai paragino uždaryti Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

1.   ragina JAV vyriausybę uždaryti Gvantanamo įlankos kardomojo kalinimo įstaigą ir reikalauja, kad su visais kaliniais būtų elgiamasi laikantis tarptautinės humanitarinės teisės normų, o teisingas ir viešas jų bylų nagrinėjimas nedelsiant vyktų kompetentingame, nepriklausomame ir nešališkame tribunole;

2.   smerkia visų rūšių kankinimą ir netinkamą elgesį ir pakartoja, kad reikia laikytis tarptautinės teisės;

3.   pabrėžia, kad šiuolaikinis terorizmas, ypač tarptautinis terorizmas, nukreiptas prieš demokratines valstybes ir jų gyventojus, kelia grėsmę pagrindinėms žmogaus teisėms, kuriomis naudojasi mūsų piliečiai;

4.   pakartoja, kad kova su terorizmu, kuri yra vienas iš Sąjungos prioritetų ir svarbus jos išorės veiksmų aspektas, gali vykti sėkmingai tik visiškai gerbiant žmogaus teises ir pilietines laisves;

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui BUSP, valstybių narių parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso pirmininkui.

(1) OL C 284 E, 2002 11 21, p. 353.
(2) OL C 102 E, 2004 4 28, p. 640.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0150.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0017.

Teisinė informacija - Privatumo politika